dijous, 28 de maig del 2015

El Parlament insta a revisar el codi infart per millorar l'atenció a l'Ebre

La proposta de resolució del Grup Socialista que s'ha aprovat preveu la possible creació d'una antena d'hemodinàmica al Verge de la Cinta i millorar el servei de transport sanitari

La proposta de resolució del Grup Socialista aprovada avui al Parlament insta el govern a revisar el primer semestre de 2015, en el marc del Pla Director de Malalties Circulatòries, l'especificitat del Codi Infart a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, a fi de disminuir el temps d’intervenció angioplàstica dels pacients.
També s'ha aprovat millorar al llarg del 2015 els serveis de transport sanitari medicalitzat terrestre i aeri a les Terres de l’Ebre, per tal de disminuir el temps d’atenció als pacients amb infart i impulsar una campanya de sensibilització ciutadana per difondre el Codi Infart i els mecanismes d’activació, especialment la trucada al 112 davant la sospita d’infart.
Finalment, s'avaluaran al llarg del 2015 quins són els elements que es poden implementar a la Regió per millorar l’atenció sanitària en cas d’infart amb equitat per a la seva població de referència respecte altres territoris. Aquesta avaluació es farà respecte l’activació del codi infart, el trasllat de pacients i una possible creació d’una antena d’hemodinàmica a l’Hospital Verge de la Cinta sempre que es consideri adequat pels estàndards que marquen les guies de pràctica clínica sobre el volum, requeriments tècnics i d’expertesa pel funcionament d’equips d’hemodinàmica i cardiologia intervencionista.
Aquest proposta s'ha aprovat després de l'anunci de l'obertura les 24 hores del dia dels serveis d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, conjuntament amb els de Lleida i Girona.