dimecres, 13 de juliol de 2011

El PSC demana la millora del servei ferroviari a l'estació d'Ulldecona-La Sénia-Alcanar

Foto: El Punt

La diputada Núria Ventura ha defensat aquest matí al Parlament una proposta de resolució sobre la millora del serveis de trens a l’estació d’Ulldecona – Alcanar – La Sénia, la única en funcionament a la comarca del Montsià. La proposta ha estat debatuda a la comissió de Territori i Sostenibilitat. Un dels punts de la mateixa, on textualment es demanava al govern “incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris a l’estació d’Ulldecona, tant en direcció nord com en direcció sud” ha estat rebutjat amb els vots en contra de CiU i l’abstenció del PP, fet que ha lamentat la diputada i portaveu socialista a l’Ajuntament d’Ulldecona, ja que, segons ha dit, “és una necessitat per a tota la comarca la millora del transport públic i, en especial, del ferroviari, i, de nou, se’ns nega el dret a un servei digne a milers de persones del Montsià”.

Segons Ventura, el dèficit estructural de serveis a l’estació d’Ulldecona, només millorat en part l’any 2006 amb un augment de les freqüències, fa que es “limite l’ús del transport ferroviari, que podria incrementar-se si tinguéssim més serveis, amb millors horaris i amb menys temps de recorregut”. L’any 2010, més de 13.000 persones van utilitzar l’estació d’Ulldecona–Alcanar–La Sénia segons dades de Renfe.

La proposta va ser presentada per Núria Ventura fa quasi tres mesos, ja que des del passat 1 de gener de 2011 la Generalitat ha assumit competències també sobre els trens regionals catalans, fruit del conveni signat amb Adif i el Ministeri de Foment. Així, s’assignen al govern català totes les franges horàries vinculades a la prestació dels serveis ferroviaris regionals. Adif i la Generalitat col·laboraran en la programació de freqüències i horaris i l’organització de les línies per tal de garantir una gestió adequada del trànsit i una correcta explotació de la capacitat de la xarxa.

La diputada socialista, Núria Ventura, si que ha aconseguit, en canvi, que tots els grups en representació parlamentària donessin suport a altres punts de la moció com “pendre les mesures necessàries per reduir el temps de viatge entre l’estació d’Ulldecona i les de Tarragona i Barcelona” i ha demanat alternatives a l’anada i tornada dels trens des de l’Aldea a Tortosa, que fan que el recorregut entre Ulldecona i la capital catalana sigui de més de tres hores.

dimarts, 5 de juliol de 2011

Posicionament del Grup Socialista del PSC a l'Ajuntament de Tortosa en referència a la moció popular relativa als fets ocorreguts el dia 27 de maig.

Al Ple Constitucional de la formació del nou Ajuntament, a la intervenció del nostre grup, fèiem referència als moviments dels ciutadans aplegats en diferents places de les ciutats del nostre país. Un moviment que ens ha de portar a la necessària reflexió i defensa dels valors de la política per a transformar la societat i donar resposta als problemes que afecten a les ciutadanes i ciutadans.

La política per sobre dels moviments financers internacionals, dèiem. La responsabilitat, la transparència, l'ètica, la solidaritat, la representativitat i la participació.

Hem d'entendre, comprendre i acceptar les diferents formes de participació i llibertat d'expressió. Aquesta comprensió té, no obstant, el seu topall quant es pretén impedir l'exercici constitucional de la representació democràtica i el respecte a les persones.

Llibertat d'expressió, de paraula, de manifestació, sí, però no a l'intent d'impedir que els representants del poble exerceixin la seva missió de parlar i debatre en la seu de la màxima expressió del poble de Catalunya, el seu Parlament.

Volem, per tant, que les coses quedin ben clares. Estem segurs que l'actuació d'uns pocs no pot desvirtuar la realitat d'un moviment social que cal entendre i atendre.

Avui es presenta a la consideració del Ple de la ciutat, una moció popular relacionada amb aquest moviment i referida als fets ocorreguts a la Plaça Catalunya de Barcelona i Ricard Vinyes de Lleida, el passat 27 de maig.

El tema que planteja la Moció, no és pas un tema de competència municipal. És un tema que té una inequívoca competència de la Conselleria d'Interior del Govern de la Generalitat.

Ha estat constatable que fou des de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, a través de les corresponents comissaries, que es va comunicar als Ajuntaments que s'havia pres la decisió d'endegar una operació de neteja de la via pública a nivell de tot Catalunya i sol·licitant, alhora, la cooperació institucional de les corresponents institucions municipals. De manera que aquesta fou una decisió política de la Conselleria d'Interior dins de les seves competències com són la intervenció a l'àmbit de l'ordre públic.

L'operació va ser desmesurada i gens encertada, certament, i així ho va manifestar el diputat Sr. Llena, del nostre grup parlamentari, a la seva compareixença que relacionada amb la qüestió, va fer el Conseller d'Interior, Sr. Felip Puig, a la seu parlamentària.

Per tot l'exposat, sí la moció l'hagués presentat un grup municipal, haguéssim sol·licitat votació separada. Entenem que això, avui, no és possible i votarem a favor de la moció, si bé volem deixar constància del nostre desacord, per qüestió competencial insistim, amb la reprovació als alcaldes de Barcelona i Lleida.

Finalment, volem recolzar a nivell general la professionalitat dels cossos policials i propugnar la calma, el seny i la resposta a les demandes legitimes del moviment.