dimarts, 5 de juliol de 2011

Posicionament del Grup Socialista del PSC a l'Ajuntament de Tortosa en referència a la moció popular relativa als fets ocorreguts el dia 27 de maig.

Al Ple Constitucional de la formació del nou Ajuntament, a la intervenció del nostre grup, fèiem referència als moviments dels ciutadans aplegats en diferents places de les ciutats del nostre país. Un moviment que ens ha de portar a la necessària reflexió i defensa dels valors de la política per a transformar la societat i donar resposta als problemes que afecten a les ciutadanes i ciutadans.

La política per sobre dels moviments financers internacionals, dèiem. La responsabilitat, la transparència, l'ètica, la solidaritat, la representativitat i la participació.

Hem d'entendre, comprendre i acceptar les diferents formes de participació i llibertat d'expressió. Aquesta comprensió té, no obstant, el seu topall quant es pretén impedir l'exercici constitucional de la representació democràtica i el respecte a les persones.

Llibertat d'expressió, de paraula, de manifestació, sí, però no a l'intent d'impedir que els representants del poble exerceixin la seva missió de parlar i debatre en la seu de la màxima expressió del poble de Catalunya, el seu Parlament.

Volem, per tant, que les coses quedin ben clares. Estem segurs que l'actuació d'uns pocs no pot desvirtuar la realitat d'un moviment social que cal entendre i atendre.

Avui es presenta a la consideració del Ple de la ciutat, una moció popular relacionada amb aquest moviment i referida als fets ocorreguts a la Plaça Catalunya de Barcelona i Ricard Vinyes de Lleida, el passat 27 de maig.

El tema que planteja la Moció, no és pas un tema de competència municipal. És un tema que té una inequívoca competència de la Conselleria d'Interior del Govern de la Generalitat.

Ha estat constatable que fou des de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, a través de les corresponents comissaries, que es va comunicar als Ajuntaments que s'havia pres la decisió d'endegar una operació de neteja de la via pública a nivell de tot Catalunya i sol·licitant, alhora, la cooperació institucional de les corresponents institucions municipals. De manera que aquesta fou una decisió política de la Conselleria d'Interior dins de les seves competències com són la intervenció a l'àmbit de l'ordre públic.

L'operació va ser desmesurada i gens encertada, certament, i així ho va manifestar el diputat Sr. Llena, del nostre grup parlamentari, a la seva compareixença que relacionada amb la qüestió, va fer el Conseller d'Interior, Sr. Felip Puig, a la seu parlamentària.

Per tot l'exposat, sí la moció l'hagués presentat un grup municipal, haguéssim sol·licitat votació separada. Entenem que això, avui, no és possible i votarem a favor de la moció, si bé volem deixar constància del nostre desacord, per qüestió competencial insistim, amb la reprovació als alcaldes de Barcelona i Lleida.

Finalment, volem recolzar a nivell general la professionalitat dels cossos policials i propugnar la calma, el seny i la resposta a les demandes legitimes del moviment.