dilluns, 21 d’abril de 2008

Fem confiança en el govern que va derogar el PHN

RESOLUCIÓ DEL CONSELL DE LA FEDERACIÓ DEL PSC A LES TERRES DE L’EBRE APROVADA PER UNANIMITAT DIVENDRES DIA 17 D'ABRIL DE 2008

Els socialistes de l’Ebre reiterem la nostra aposta per aplicar els principis del que s’ha vingut en anomenar “La Nova Cultura de l’aigua “ en tot allò que fa referència a la gestió pública de l’aigua. Això significa apostar per la gestió de la demanda, potenciar l’estalvi , la reutilització de les aigües depurades, l’ús racional dels aqüífers quan es pugui i quan calgui la dessalobració i dessalinització, rebutjant els transvasaments entre conques com a mesura estructural.

Ens mantenim fidels a la lletra i l’esperit del “Compromís per l’Ebre” signat amb els representants del moviment antitransvasista agrupat en la “Plataforma en defensa de l’Ebre” el dia 10 d’octubre de 2003. Així com a les declaracions fetes per la Secretària Nacional de Medi Ambient i per diferents responsables del PSC en aquell moment, en el sentit de que si s’arribés a una situació d’emergència que llavors no es donava, sabríem ser solidaris i enviar aigua a Barcelona, interconnectant les xarxes CAT I ATLL.

Avui ens trobem davant d’una situació d’emergència nacional, tal i con l’ha qualificat el Govern de la Generalitat. Aquest situació s’ha produït abans que es completin les actuacions i les inversions que ha impulsat el nostre govern en la línia amb la “Nova Cultura de l’Aigua” i en concret abans que es completi la construcció i ampliació de les dessalinitzadores que han de garantir la suficiència en l ’abastament de les conques internes de Catalunya.

En aquest context, donem suport a l’acord dels governs d’Espanya i Catalunya, per connectar les xarxes del CAT i ATLL, per fer arribar l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquesta aigua serà una transferència temporal, ajustada a la durada de la situació d’emergència i limitada en volum a les necessitats reals d’aquest moment i sense generar cap nova concessió, només gestionant les concessions ja existents, concretament els excedents no consumits del CAT i les aigües no emprades i recuperades de les concessions de comunitats de regants de la conca de l’Ebre.

Els socialistes de l’Ebre reiterem el nostre compromís, des dels principis del socialisme democràtic, catalanista i federalista, amb les Terres de l’Ebre, així com en la defensa del riu Ebre i del seu delta. La Confiança ciutadana en el nostre projecte, reiterada recentment de forma aclapadorament majoritària, ens reforça en el nostre compromís perquè la línia seguida pels governs de Madrid i Barcelona, per afavorir al nostre territori, a l’hora d’invertir en les grans infrastructures, que ens garanteixen un futur de creixement sostenible, es mantingui i s’incrementi de cara la futur.