dilluns, 29 de setembre de 2008

Voluntat inversora de l'Estat al territori


Sabaté exemplifica la voluntat inversora de l’Estat al territori amb el projecte de millora de la façana fluvial de Tortosa

El senador Joan Sabaté ha exemplificat aquest matí la voluntat inversora de l’Estat al territori tot informant del projecte que ja ha concretat el ministeri de Medi Ambient, a través de la Direcció General de Costes, per tal de millorar la façana fluvial de l’Ebre al seu pas per Tortosa. Es tracta d’una actuació que es desenvoluparà des del pont del Mil·lenari fins a l’Excorxador, a totes dues bandes del riu, que permetrà millorar i ampliar les baranes i els murs de protecció, donar continuïtat al passeig existent i habilitar el pont del tren com a zona de vianants, que permetrà la connexió del passeig fluvial amb la via verda. L’actuació té un pressupost de 5.739.740,18 euros.

Segons Sabaté aquesta actuació és un dels molts projectes que l’Estat està treballant per a les Terres de l’Ebre, un exemple que demostra la voluntat inversora cap al territori. “Estem visualitzant ja les inversions que l’Estat ha previst cap a les Terres de l’Ebre que demostren la complicitat del govern. La millora de la façana fluvial de Tortosa n’és un exemple important que situa a Tortosa com a eix vertebrador i central a les Terres de l’Ebre”.

Projecte Passeig Fluvial Fase II – Ruta Verda des de la C-12 al pont del Tren (Tortosa)

Es tracta d’una de les actuacions encaminades a protegir i millorar el litoral marítim que duu a terme la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient.

L’abast de l’obra s’estén des del pont del Mil·lenari fins al nord del tram urbà de l’Ebre, a l’alçada de l’Escorxador. Tot i que majoritàriament es treballarà al marge esquerre, també es faran algunes actuacions al marge dret.

Els antecedents d’aquest projecte són el del Passeig Fluvial Fase I a Tortosa (passeig de Ribera) i el projecte de via verda que actualment arriba fins a la C-12. Així, doncs, aquest projecte farà de nexe d’unió entre la Via Verda a partir de la C-12 i el passeig fluvial de Tortosa, com a inici de tot el passeig fluvial fins a la desembocadura de l’Ebre.

Entre els objectius específics del projecte cal destacar que aquest preveu donar continuïtat al passeig existent des del pont del Mil·lenari fins al pont del tren amb millores en el tram entre el club de Rem i el pont del ferrocarril, substituint l’asfaltat existent i adequant la il·luminació.

El projecte contempla donar una solució funcional a l’acabament del passeig, a sota el pont del Mil·lenari, amb l’ampliació del mateix, i l’adequació final del passeig de vianants i inici de la Via verda.

Ampliació de les baranes i dels murs de protecció

Sense cap dubte una de les principals millores que durà aquesta actuació serà l’ampliació de les baranes de totes dues bandes del riu, allí on s’hauran ampliat els murs de protecció, a banda que també es preveu eliminar tot el tram de barana actualment en mal estat i substituir-la per la nova.

Pel que fa als murs de protecció, es construiran 42 metres de mur de protecció, de 7,50 metres com a màxim d’alçada, a la marge dreta fins arribar al pont del tren. I es construiran 92 metres de murs de protecció de com a màxim 8 metres d’alçada a la marge esquerra del riu, de característiques similars als construïts fins arribar al pont del tren.

Connexió amb la via verda a través del pont del tren

El projecte contempla la connexió entre la Via verda i el passeig fluvial, a través del pont del tren, que s’adaptarà al trànsit de vianants i ciclistes. D’aquesta manera, es construirà una rampa de ciclistes fins al nivell del passeig de vianants a cada marge del riu, mitjançant passarel·les d’estructura metàl·lica esvelta i paviment de fusta. També es construiran escales d’obra de fàbrica d’accés al pont a cada marge del riu.

Per adequar el pont es retiraran els rails i les travesses, entre altres, i es construirà un asfalt de fusta per a vianants i bicicletes i s’instal·larà una barana metàl·lica de protecció als laterals del pont. Quant a la il·luminació, 20 projectors d’òptica viària permetran la il·luminació zenital de l’estructura del pont, 59 lluminàries il·luminaran i senyalitzaran els pilars, i 24 lluminàries circulars senyalitzaran l’asfalt de les rampes d’accés al pont.

Finalment, el projecte també preveu la recuperació ambiental del bosc de Ribera amb el desbrossament i neteja d’uns 16.000 metres quadrats.