dimarts, 17 de febrer de 2015

Francesc Miró reclama a l'Estat i a la Generalitat suport a les entitats i associacions sense ànim de lucre a Amposta

El PSC d'Amposta porta dilluns al ple una moció perquè la llei sobre l'impost de Societats simplifiqui les obligacions tributàries i recuperi el supòsit d'exempció
El candidat del PSC a l'alcaldia d'Amposta, Francesc Miró, ha reclamat avui el suport de l'Estat i la Generalitat a les entitats i associacions sense ànim de lucre en rebuig a la modificació de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre per la qual hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a partir de l'any 2016 en relació a l'exercici comptable 2015. "Defensem, d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques, totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers", ha exposat. Miró ha recordat el paper clau en la dinamització social, cultural i esportiva del municipi d'aquestes entitats i associacions que funcionen sense ànim de lucre.
Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals; els ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció. La desaparició d'aquests supòsits d'exempció, tot i que no han de suposar una nova càrrega tributària, poden dificultar, segons el dirigent socialista, el funcionament mateix de les associacions si no van acompanyats d’un suport administratiu explícit. "A Amposta hi ha una gran proliferació d'entitats que funcionen gràcies al voluntariat i aquesta nova obligació posarà en perill la continuïtat de la seva activitat", ha reblat Miró.
Els socialistes ho defensaran en el ple de dilluns vinent a través d'una moció en què reclamen al govern espanyol a modificar la llei “sense menystenir la transparència de les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre” i recuperar els supòsits d’exempció que existien fins a l’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social." També demanen al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat que insti el govern estatal a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en què es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació "com eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa."