dimecres, 17 de desembre de 2008

Una bona pensada del Govern de Zapatero


Davant la crisis econòmica global, les Terres de l'Ebre no són una excepció, encara que segons l'opinió d'alguns experts no patirem amb la mateixa virulència aquest fenomen que en altres parts del país. No obstant, no podem obviar que l'atur està augmentat al nostre territori i en gran part per la desacceleració del sector de la construcció. Aquest sector va ser dels primers en assenyalar els problemes que ens venien damunt, per això el govern de Zapatero està posant en pràctica diverses mesures per abordar la crisi i pensant també en totes aquelles empreses que dinamitzen el sector de la construcció.
Una d'aquestes mesures és la creació del “Fons Estatal d'Inversió Local” amb el qual es dotaran de diners tots els ajuntaments per poder realitzar obres municipals no contemplades en el pressupost del 2009, d'aquesta manera la mesura està orientada a generar ocupació, ja que la majoria de treballadors contractats hauran de ser aturats. Cal dir que el 100 % de l'obra està pagada pel govern estatal amb la qual cosa no produirà cap dèficit als ajuntaments receptors de l'ajuda.
La quantitat global de diners que hi ha per a les Terres de l'Ebre és de més de 32 Milions d'Euros. Això sense comptar altres mesures que també poden beneficiar al nostre territori, per exemple, l'ajuda per a la indústria de l'automoció.
No es pot frivolitzar amb aquest tema, però estem parlant de la possibilitat de crear al voltant d'un miler de llocs de treball al nostre territori, per això cal que els ajuntaments presentin les seves sol·licituds abans del 25 de gener. Cal treballar ja des de la responsabilitat que representa tirar endavant aquesta mesura perquè la tramitació de la mateixa és faci de forma adient i dins dels terminis previstos, ja que cal assegurar que hem seguit els passos de forma convenient per no quedar-nos al marge d'aquesta ajuda. Estic segur que els nostres ajuntaments ho aprofitaran per fer aquelles obres per a les quals no tenien finançament i que són necessàries per a la millora de la qualitat de vida en els nostres municipis.
Aquesta ajuda és conjuntural, però no deixa de ser una mostra de confiança del Govern amb els ajuntaments, ja que com administracions més properes poden abordar millor moltes de les solucions que els ciutadans ens demanden.
Ens troben llavors davant d'una oportunitat magnífica per generar llocs de treball al nostre territori, per això no ens podem permetre perdre un sol euro. D'aquesta manera entenem que les administracions superiors han de brindar el seu assessorament als petits municipis per ajudar-los en tot el procés administratiu per presentar la documentació necessària, en especial la Diputació de Tarragona a través dels seus serveis d'assessorament.
El treball dels responsables polítics en èpoques difícils pels treballadors i les treballadores i també per a moltes famílies, ha de ser constant, discret i eficaç, i aquest és l'estil que ens caracteritza davant de la ciutadania.. Per això hem de continuar treballant per superar les dificultats actuals i futures i sobretot estar al costat dels que més ens necessiten.
Manel de la Vega
Secretari de Política Municipal del PSC a les Terres de l'Ebre.