dijous, 18 de desembre de 2014

Comunicat de premsa del govern municipal de l'Ajuntament de Batea

"Expressem la més enèrgica repulsa a les calúmnies que en els blogs de CiU de Batea i de 100%xBatea apareixen de forma greu i pública"
El Govern Municipal de l’Ajuntament de Batea, vistes les manifestacion saparegudes als blogs de CIU de Batea i de 100%xBatea, creu convenient fer públiques aquestes consideracions:
1. Expressar la més enèrgica repulsa a les CALÚMNIES que en els blogs de CIU de Batea i de 100%xBatea apareixen de forma greu i pública.
2. Reiterar que aquesta forma d’actuar és del tot reprovable i que és un exemple més de joc brut, que res bo aporta a la vida pública i la societat del poble de Batea.
3. Comunicar que dintre de la propera convocatòria del Ple, s’inclourà un punt per tal d’acordar, si escau, l’inici d’accions penals contra l’autor de les calúmnies contra els membres del govern municipal i, com a responsables civils solidaris, als administradors dels blogs de CIU de Batea i de 100%xBatea, on s’han produït i publicat aquests presumptes delictes.