dijous, 19 de novembre de 2015

Els socialistes d’Amposta demanen una auditoria dels locals llogats per l’Ajuntament

En el ple de dilluns presenten una moció perquè s’estudiï la viabilitat econòmica del contracte d’arrendament del local on hi ha el servei de rehabilitació

El portaveu socialista, Francesc Miró, ha reclamat avui una auditoria dels locals que l’Ajuntament d’Amposta té llogats en l’actualitat i que segons els socialistes representen un cost molt alt per a les arques municipals. “Estem pagant uns lloguers desorbitats quan podríem tenir locals propis ben situats i amb un cost molt més econòmic”, ha subratllat Miró que ha tornat a lamentar que el govern d’Esquerra Amposta hagi fet marxa enrere en la compra de l’antic col·legi de les Monges.
Aquesta és una de les demandes dels socialistes d’Amposta que dilluns arribarà al ple en el transcurs del debat de la moció que han presentat perquè s’estudiï la viabilitat econòmica del contracte d’arrendament del local on hi ha el servei de rehabilitació. Els socialistes han tornat a defensar que es reubiqui aquest servei en algun dels espais lliures i disponibles de l’Hospital d’Amposta. L’estudi que ara han demanat, ha d’incloure una taxació a preu actual de mercat del local del carrer Amèrica on actualment està ubicat el servei. “Entenem que si la suma del trasllat i el preu del local de mercat actual és inferior al que queda per pagar del contracte l’arrendament, s’hauria de produir una rescissió del contracte i un trasllat immediat per evitar perdre més diners públics”, ha reclamat la regidora Anna Tomàs. 
L’edil ha recordat la posició crítica del grup socialista amb l’actual contracte d’arrendament. “Va ser el nostre grup el que va destapar que d’amagat als membres del Consell d’Administració de l’Hospital, el President i el Gerent del moment, havien acordat amb el propietari passar d’un lloguer indefinit de 1.500 euros al mes, abans del 2010, a un altre de 15.437,18 euros mensuals amb opció de compra, fet que els socialistes hem denunciat reiteradament."
Tomàs ha recordat que des del gener de 2010 ja es porten gastats 1.095.847,68 euros  i en falten per pagar, fins al desembre del 2017, 576.957,32 euros més, fins totalitzar 1.672.805 euros. “Des del juny passat, moment què el nou govern va prendre possessió, fins avui s’han pagat 92.623,08 euros més i volem que l’actual govern doni una explicació pública de perquè es continua pagant aquest lloguer amb opció a compra”.
Derogació de la LRSAL
En el ple extraordinari de dilluns, els socialistes també presentaran una moció per demanar la derogació de la LRSAL o en el seu defecte la devolució a les entitats locals de les competències en matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social.  
“En un context com l’actual, és necessari potenciar els serveis als quals la ciutadania recorre en primer lloc per obtenir informació i atenció social, que són els ajuntaments”, ha recordat Miró que ha evidenciat la paradoxa que  el govern del PP “en la seva voluntat de rduir al mínim la protecció social, ha consumat el desmantellament de la xarxa pública de serveis socials de proximitat”.
El portaveu socialista també ha denunciat que la LRSAL margina els veïns que viuen al món rural en eliminar qualsevol servei social dels pobles amb menys de 20.000 habitants, fins i tot els serveis socials d’assistència immediata.