dimecres, 4 de juny de 2008

Adjudicades les obres per al condicionament del marge dret del riu Ebre a Sant Jaume

ACN. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través de la direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, ha adjudicat les obres per al condicionament del marge dret del riu Ebre, al terme de Sant Jaume d'Enveja. El pressupost de les obres ascendeix a 3,16 milions d'euros i l'empresa adjudicatària és Construcciones i Estudios, S.A (CYES). El tram que comprèn el projecte abasta una longitud de dos quilòmetes del front fluvial del municipi i ha sofert els efectes de l'erosió, a causa de la degradació del bsc de ribera i a l'increment de la navegació fluvial, factors que provoquen un progressiu ensorrament dels marges del riu.
Les actuacns previstes en aquest projecte inclouen amidades per a garantir la conservació eficaç de l'ecosistema de ribera a mitjan i llarg termini, la creació d'una senda per als vianants i un carril bici, plantacions amb vegetació autòctona de ribera, la instal·lació de cinc pantants de fusta distribuïts al llarg del tram importants millores en el mobiliari urbà i en l'enllumenat.
Segons el govern central, aquestes obres formen part de la política del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per recuperar el litoral espanyol col·laborant amb les comunitats autònomes i els ajuntaments de les zones afectades i portant a terme actuacions necessàries per a la millora d'aquesta zona de la ribera de l'Ebre respectant les característiques mediambientals i paisatgístiques de cada zona i facilitant l'ús i gaudi de la costa a tots els ciutadans.