dimarts, 14 d’abril de 2009

Descomptes en el transport públic per a les famílies nombroses

El DPTOP aplica nous descomptes en el transport públic per a les famílies nombroses

A partir d’avui, les famílies nombroses es beneficiaran de nous descomptes en el transport públic a Catalunya. En aquest sentit, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’ordre a partir de la qual es fixen les condicions d’aplicació de les bonificacions sobre les tarifes del transport públic a les famílies nombroses. El text, que ha estat debatut amb representants de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), estableix un descompte de fins al 50% a tots els seus membres en les targetes integrades personalitzades T-MES, T-Jove i T-Familiar, així com en el bitllet senzill. Abans de final d’any, també s’estudiarà la viabilitat d’aplicar aquests descomptes a la resta de títols integrats de la xarxa.

El DOGC publica avui l’Ordre signada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, a partir de la qual s’estableixen les condicions per a l’aplicació de descomptes en els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera i ferroviaris a Catalunya per a les famílies nombroses.

L’Ordre que avui es publica neix fruit del debat amb representants d’aquest col·lectiu, mitjançant l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC).

D’aquesta manera, es dóna compliment a la Llei de suport a les famílies que estableix uns determinats beneficis en els preus de diferents serveis, entre els quals es troba el transport públic, amb una menció especial a la problemàtica específica de les famílies nombroses, entre d’altres.

Aquestes bonificacions, que s’aplicaran a partir d’avui, s’afegiran a les avantatges que ja incorporen en els títols integrats de transport, especialment aquells que han estat dissenyats particularment per a beneficiar les famílies, com ara la T-Familiar, un títol multipersonal que permet fer fins a 70 viatges en 30 dies amb un important estalvi econòmic.

Descomptes del 20 i el 50%
Així, a partir d’avui, 14 d’abril, les empreses concessionàries de serveis regulars de transport de viatgers per carretera i ferroviaris competència de la Generalitat hauran d’aplicar descomptes en diferents targetes de transport, que seran del 20% per a tots els membres de les famílies nombroses dins la categoria general, i del 50% a tots els integrants de les famílies nombroses amb categoria especial (que inclou aquelles amb més de 5 fills, o 4 en cas de fills amb minusvalia, o renda familiar per sota del límit establert, entre altres supòsits).

Els abonaments de transport on s’aplicarà aquest descompte especial per a famílies nombroses són:
Ø T-Mes
Ø T-Jove
Ø T-Familiar
Ø Bitllet senzill

A més, el Govern es compromet a analitzar i avaluar abans de final d’any la viabilitat d’aplicar bonificacions a la resta de títols integrats de transport a disposició dels viatgers.

A l’hora de materialitzar aquests descomptes, seran els centres d’atenció al ciutadà els encarregats de tramitar les targetes personalitzades T-Mes, T-Jove i T-Familiar, amb les bonificacions especials per a cada un dels membres de famílies nombroses interessats.

L’Ordre estableix que les ATM i els Consorcis del transport públic hauran de dur a terme les adaptacions tècniques necessàries del sistema tarifari integrat per a garantir l’aplicació d’aquestes bonificacions.