dilluns, 21 de desembre de 2009

La Generalitat adjudica les obres per millorar l'embarcador d'Amposta


Ports de la Generalitat ha adjudicat el projecte per millorar la funcionalitat de la zona de servei de l’embarcador d’Amposta, situat al marge dret del riu Ebre. L’actuació permetrà renovar el paviment i tots els serveis d’aquesta instal·lació, amb l’objectiu d’optimitzar la infraestructura com a centre d’accés dels usuaris que naveguen per aquest riu i impulsar la navegabilitat per l’Ebre. Les obres suposaran una inversió de 140.000 euros i tindran un termini d’execució de dos mesos.

L’embarcador d’Amposta dóna suport a les activitats esportives que s’organitzen en el curs baix del riu. Recentment, el Govern ha creat la Comissió sobre “Aprofitament turístic i ordenació del tram català del riu Ebre”, que té per objectiu potenciar el turisme i regular la navegabilitat al tram català del riu. Ara, Ports de la Generalitat, empresa pública que gestiona l’embarcador d’Amposta i que forma part d’aquesta Comissió, optimitzarà aquesta infraestructura per oferir millor servei als usuaris i per impulsar la navegabilitat en el riu Ebre.

Renovació dels serveis

L’actuació que es preveu fer a l’embarcador d’Amposta comprèn la substitució del paviment en tota la infraestructura, l’arranjament de les dues escales d’accés a primera línia de moll, la renovació de les xarxes de serveis i la nova senyalització horitzontal i vertical de la zona.

La infraestructura es dotarà d’un punt d’electricitat i d’aigua per donar servei a les embarcacions. Per altra banda, es renovarà l’enllumenat públic de la zona per tal de millorar-ne l’eficiència energètica.

Les zones enjardinades de l’embarcador s’adequaran i, a més, s’instal·larà una xarxa de reg. També es dotarà d’una xarxa contra incendis.

Amb aquestes obres, s’incorporarà una àrea de rentat per als vaixells que accedeixen al riu. Així mateix, l’embarcador s’equiparà amb un control d’accessos.

L’embarcador també disposarà d’un nou accés per als vianants per tal de segregar el fluxos d’entrada i sortida a l’oficina de turisme.

L’embarcador d’Amposta

L’embarcador d’Amposta dóna servei d’avarada a totes les embarcacions que baixen al riu i també dóna servei d’atrac als creuers turístics locals que naveguen per l’Ebre. La instal·lació està connectada longitudinalment amb el passeig de Ribera del municipi, així, l’embarcador dóna continuïtat al passeig.

Aquesta infraestructura disposa d’una línia d’atrac de 75 metres de longitud i té un calat de tres metres de profunditat. A més, està dotada d’un aparcament per a remolcs i vehicles i d’una rampa d’avarada, per baixar les embarcacions al riu. La zona també té una part enjardinada.

A la zona de servei de l’embarcador també hi ha un edifici, concessionat a l’Ajuntament d’Amposta, que acull l’oficina de turisme d’aquest municipi.