divendres, 9 de juliol de 2010

Volem l'Estatut, tot l'Estatut, cap altra cosa que l'Estatut

Demà dissabte els socialistes de l'Ebre assistirem a la manifestació en defensa de l'Estatut. Ho fem des del convenciment que no pensem renunciar a allò que el poble de Catalunya va votar, en defensa de l'autogovern de Catalunya del qual l'Estatut n'és la seva màxima expressió.
La sentència del Tribunal Constitucional es produeix gairebé quatre anys després de presentar-se el recurs, sent l'Estatut plenament vigent i amb prop de 50 lleis que el desenvolupen. Tot i que s'ha d'esperar a disposar de la totalitat de la sentència, estem en el convenciment que el Tribunal Constitucional s'hauria d'haver inhibit o haver declarat la plena constitucionalitat de l'Estatut, que cal recordar una vegada més que ha estat aprovat per les corts Generals, refrendat pel poble de Catalunya. Hem de tenir clar, però, que aquesta sentència no dóna la raó al Partit Popular, que impugnava 124 articles, sinó que el tribunal ha declarat la constitucionalitat de l'Estatut, tret de catorze preceptes declarats inconstitucionals i 23 articles i 4 disposicions addicionals que han de ser interpretats. Com diu el president Montilla, la indignació que sentim no ens ha d'impedir afirmar amb rotunditat que l'Estatut que vàrem votar segueix vigent i ha estat declarat constitucional molt majoritàriament.

Per això, els socialistes defensarem íntegrament el contingut del nostre Estatut com a expressió majoritària de la unitat civil i política del poble de Catalunya. Serem a Barcelona defensant el nostre projecte, i la única possibilitat d'unitat catalanista, la defensa íntegra de l'Estatut i el seu ple desenvolupament, a través de la política, refent el pacte estatutari en la seva integritat, reforçant l'esperit ample i generós del pacte institucional. Hem de tenir també present, com assenyala el nostre President, que som davant d'una sentència que és responsabilitat exclusiva d'un tribunal i que això no es pot traduir en una confrontació negativa amb la resta de pobles d'Espanya. Ara és el moment, també parafrasejant Montilla, d'expressar la grandesa de Catalunya. I en el nostre cas, també, de demostrar la unitat de les Terres de l'Ebre en defensa d'aquest estatut refrendat pel nostre poble el 2006, molt millor que l’aprovat el 1979 i que comporta un avenç molt important en reconeixement nacional, en competències, en millora de recursos i en millora dels instruments que tenim per defensar els nostres interessos, a banda de recollir una nova ordenació territorial que fa justícia històrica amb les Terres de l'Ebre. Un esforç que els socialistes creiem que ha valgut la pena i que convé continuar. Volem l'Estatut, tot l'Estatut, cap altra cosa que l'Estatut.

Maria Beltran, Secretària d'Organització del PSC de l'Ebre i alcaldessa de Tivenys