divendres, 13 de juny de 2014

Comunicat de premsa sobre el servei de rehabilitació a Batea i a la Terra Alta

La jutgessa DENEGA la petició de la Fundació Privada de suspensió cautelar de l’executivitat de la resolució d’Alcaldia i condemna la Fundació Privada en costes donant la raó a l'Ajuntament
El Govern Municipal de l’Ajuntament de Batea, referent a l’assumpte del servei de rehabilitació a Batea i a la comarca, informa:
Que l'11 de juny de 2014 vàrem ser informats de la INTERLOCUTÒRIA 196/2014 de la Jutgessa I·lma. Sra. M. Àngels Llopis Vázquez, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, referent al recurs contenciós interposat per la FUNDACIÓ PRIVADA TERRA ALTA SEGLE XXI i la demanda d’adopció de mesures cautelars contra l’executivitat de la resolució de l’Alcalde de Batea en el que s’ordena a aquesta Fundació el cessament de l’activitat per la qual no té llicència.
Aquesta INTERLOCUTÒRIA de la jutgessa DENEGA la petició de la Fundació Privada de suspensió cautelar de l’executivitat de la resolució de l’Alcaldia i condemna a la Fundació Privada en costes.
Els arguments explicats per la Jutgessa són molt contundents i donen la raó totalment a allò que durant tota la tramitació d’aquest assumpte ha defensat l’Ajuntament de Batea. De forma il·lustrativa, es transcriu literalment un dels arguments esgrimits en aquesta INTERLOCUTÒRIA:
“Frente al interés particular de la recurrente en la adopción de la medida cautelar interesada deben prevalecer, en el caso concreto que nos ocupa, los intereses públicos en liza y el de terceros – usuarios del centro sociosanitario cuyo cese en el desarrollo de la actividad ha sido ordenado – y que se concretan en el deber que tiene la Administración Pública demandada de velar por el correcto funcionamiento de las actividades clasificadas y, por tanto, de impedir el funcionamiento de aquellas que se ejercitan, como aquí acontece, de forma clandestina. Por otro lado, de otorgarse la medida cautelar interesada, se estaría perjudicando a terceras personas usuarias del centro sociosanitario que aquí nos ocupa – muchas de ellas con movilidad reducida - …”
A tot l’exposat, que entenem de gran importància, el Govern Municipal volem fer constar:
1. Que segons es desprèn de la INTERLOCUTÒRIA de la Jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, el que no s’estigui complint la resolució de l’Alcaldia de Batea de 13 de gener per part de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI amb l’aval del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és del tot il·legal.
2. Que l’executivitat de la resolució de l’Alcalde de Batea està en vigor, és a dir, que continuar fent aquesta activitat és il·legal i a més a més es tracta d’una il•legalitat que ve confirmada per la INTERLOCUTÒRIA judicial.
3. Que la INTERLOCUTÒRIA dóna suport a l’administració pública, l’Ajuntament, en front dels interessos privats, i remarca el deure que té de vetllar pel compliment de la legalitat.
4. Que el que està fent la Fundació Privada amb l’aval del Departament de Salut de la Generalitat és desenvolupar una activitat de forma “clandestina” que l’Ajuntament no pot permetre.
5. Aquesta Interlocutòria reforça i legitima, encara més, l’actuació de l’Ajuntament i fica totalment en entredit el paper de la Delegació del Govern i del Departament de Salut a les Terres de l’Ebre, que clarament està afavorint a una entitat privada en contra de l’interès públic i el dret i seguretat de les persones.
6. Reclamem amb urgència l’assumpció de responsabilitats polítiques dels que amb la seva actuació han propiciat aquesta situació, sense pensar en cap moment en la legalitat i l’interès i seguretat de les persones.
7. Reclamem, tant a la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, com al Departament de Salut i al Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, el compliment immediat de la legalitat.
8. Oferim, com hem fet sempre, diàleg i tot el nostre recolzament i esforç per assolir una solució a l’assumpte, en la que els principals beneficiats siguin les persones que necessiten el servei, i que d’acord amb l’obligació de tots, sigui la millor, legal i la que doni total garantia a les persones.
Batea, 12 de juny de 2014
EL GOVERN MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BATEA