dijous, 30 de juliol de 2015

El PSC demana una auditoria externa dels comptes municipals d’Alcanar

Han presentat una moció al proper ple en què també proposen dotar d’eines de participació ciutadana a la societat canareva
El grup municipal Socialista a l’Ajuntament d’Alcanar ha entrat una moció amb vista al proper ple ordinari per tal de demanar la realització d’una auditoria externa dels comptes municipals. Els socialistes també proposaran en aquest ple que es doti el municipi de les necessàries eines de participació ciutadana.
El portaveu del grup, Albert Alarcón, ha recordat que el pressupost actual està prorrogat del 2014 i que no es coneix la liquidació d’aquest exercici. “Això representa un incompliment de la legislació, ja que segons consta al text refós de la LRHL, en l’article 191, de Cierre y liquidación del presupuesto en el punt 3 diu textualment quelas entitades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente”.
Els socialistes d’Alcanar han denunciat la poca transparència dels comptes públics en el web tal com diu la Llei 19/2103 de 9 de setembre. Per tot això, es considera necessària i imprescindible una auditoria externa de la gestió econòmica/financera, pressupostària, patrimonial i legal “com a mínim dels últims cinc anys”. Els socialistes proposen la contractació dels serveis d’una empresa privada o òrgan superior que s’encarregui de la seva realització, efectuant-se progressivament des del darrer període i que acabi en el primer de l’anterior mandat; que es designi una comissió formada per un membre de cada grup municipal i que s’informi del resultat convenientment a la ciutadania. Així mateix, el PSC demana que es doti pressupostàriament.
D’altra banda, els socialistes també han entrat una moció per una administració més participativa i propera a la ciutadania. Així, insten el govern a donar veu a totes les entitats, persones i associacions assistents al ple i que demanin intervenir, amb un temps regulat i desprès de l’últim punt de l’ordre del dia, per tal que aquestes puguin formular les seves preguntes. També, com explica Alarcón, es proposa incorporar dins de l’acta del ple tant les preguntes formulades com les respostes donades pels representats dels Grups Municipals, i la creació d’una comissió de treball formada per un membre de cada grup municipal i de secretaria de l’Ajuntament. Per això, consideren necessari que aquesta comissió treballi per incloure com a eixos bàsics del reglament el Consell del Poble, l’Assemblea Popular, la Consulta Popular, l’Audiència Pública, el dret a la informació, els Pressupostos Participatius, etc. Alarcón considera primordial que es redacti un reglament inclusiu, obert, participatiu que “permeti un Consell Municipal democràtic i amb pes i perquè no sigui només un òrgan consultiu de cara a la galeria”, com ha denunciat Alarcón.
Des del PSC d’Alcanar també reclamen en la moció celebrar un debat polític anual amb totes les forces representades, sobre l’estat del municipi i amb la intervenció de la ciutadania. I en aquest sentit, proposen aturar o congelar les negociacions per l’adquisició de la “Casa del Marquès” fins que estigui reglamentat el reglament de participació ciutadana i pugui ser consultada la societat sobre la conveniència de l’adquisició en qüestió. “El nostre objectiu és fomentar una administració relacionant, dialogant que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials, culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris.”
Des del PSC també s’insta al govern perquè posi a disposició dels grups municipals d’un espai municipal accessible tal com recull l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.