dijous, 16 de juliol de 2015

L’Ajuntament de Móra d'Ebre agumenta en un 76% (56.300€) les retribucions dels càrrecs electes

El grup municipal Socialista hi ha votat en contraL’equip de govern de l’Ajuntament de Móra d’Ebre (CiU i PP) incrementa, amb el vot favorable d’ERC, un 76% (56.300€) les retribucions a càrrecs electes en relació a l’anterior mandat.

En concret, el mandat 2011-2015, les retribucions eren de 150€ per assistència al ple, amb un màxim de 6 a l’any. I també de 150€ per assistència a cadascuna de les Juntes de Govern Local o del Consell Municipal, amb un màxim de 52 sessions. La despesa total aproximada va ser de 74.100€.

(Cal considerar que alguns dels membres de l'equip de govern cobraven en nòmina la mateixa quantitat que la resta amb assistències)

Per al present mandat, durant el primer ple celebrat el 14 de juliol, s’ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (CiU i PP) i el grup d’ERC, a l’oposició, i el vot en contra dels membres del Grup Socialista, un increment del 76%.

Així, la percepció per assistència als plens (ho cobren tots els membres) passa de 150€ a 300€: d’11.700€ a 23.400€ en total. Mentrestant, les assistències a la JGL o Consell Municipal, de 150€ a 250€, el que representa passar de 62.400€ a 104.000€.

També es perceben 100€ per l’assistència dels portaveus a la Comissió Informativa.

La despesa total aproximada serà de 130.400€, és a dir, 56.300€ d’increment el que representa un 76% més

Un regidor de l’equip de govern passarà de cobrar 8.700€ a 14.800€, un augment de 5.900€ anuals. Un regidor a l’oposició, de 900€ a 1.800€, amb 900€ d’increment.

El grup Socialista va votar en contra d’aquests increments en considerar que eren exagerats per a les arques municipals i que s’hagués hagut de consensuar prèviament amb la resta de grups.

A més, creiem que hi ha altres prioritats importants a les que es podrien destinar aquests diners de diferència amb les retribucions anteriors.

Pensem que més de 55.000€ donen per doblar els ajuts als llibres escolar (dels 15.000€ actuals a 30.000€) o per destinar una part a ajuts a les famílies amb fills que estudiïn fora del municipi, tenint en compte les despeses afegides que s’hauran de suportar  aquest any amb l’aplicació de la LOMCE (alguns cursos no podran reciclar els llibres i els han de canviar) o el cost que representen les matrícules dels estudis superiors.

També donen per no haver de posar a l’atur durant els períodes de vacances als professors de l’Escola Municipal de Música i Dansa, que com sabem pateixen un ERO des de fa uns anys.

A més, es podria celebrar la Móra Morisca anualment (la despesa era d’uns 20.000€ i que va passar a fer-se biennal per estalviar aquests costos, tot i el retorn que representava per a la restauració i l’hostaleria del municipi) o, fins i tot, per augmentar el personal de la secretaria, que es troba –segons ells- en situació de precarietat, amb algun pla d’ocupació o amb personal temporal per portar al dia el registre i les actes, fet que ara no es compleix.

Per tot plegat, creiem que no és el moment per fer aquest  increment de les retribucions dels càrrecs electes i, fins i tot, plantejar-se una disminució com han fet diversos ajuntaments de Catalunya.