dijous, 6 de maig de 2010

El President Montilla activa la societat civil i els ajuntaments per defensar l'Estatut davant del Tribunal Constitucional


El president de la Generalitat envia dues cartes a les 201 entitats que representen a la societat civil catalana i als ajuntaments perquè facin seva la resolució del Parlament i donin força a la "veu de Catalunya" en defensa de l'Estatut davant una sentència del Tribunal Constitucional


El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, José Montilla, ha enviat avui dues cartes dirigides a 201 entitats socials i a les federacions municipalistes catalanes amb el missatge de donar difusió a la resolució del Parlament aprovada en el ple del 28 d’abril, en la qual es demanava la renovació del TC, la modificació de la llei que regula l’alt Tribunal i que aquest es declari incompetent per dictar una sentència de l’Estatut de Catalunya, que va ser referendat per tot el poble català.

A continuació us presentem el text íntegre de la carta:

Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,


Dijous passat, el Parlament de Catalunya va aprovar amb el suport de més del 85% dels diputats i diputades de la Cambra una Resolució conjunta en defensa de l’Estatut de Catalunya i en relació amb el Tribunal Constitucional que ha de jutjar els recursos presentats contra la nostra Llei de lleis.

La Resolució expressa de manera clara quins són els sentiments i l’opinió majoritaris a Catalunya, respecte de la situació anòmala en què es troba el TC i que afecta la meitat dels seus membres, amb quatre magistrats que van acabar el seu mandat fa prop de dos anys i mig, amb un altre membre recusat de manera més que reprovable i una baixa per defunció d’un altre magistrat, que no ha estat coberta. És lògic, per tant, que hi hagi dubtes seriosos sobre si ha de ser un Tribunal Constitucional en aquestes condicions qui jutgi el nostre Estatut.

Crec que després de més de tres anys i mig i de cinc intents fallits, el Tribunal Constitucional hauria de reconèixer la seva incapacitat o la impossibilitat de dictar una sentència, i que haurien de ser els seus mateixos membres els qui s’abstinguessin i reclamessin la renovació de la institució.

Quan a primers de gener em vaig dirigir a vostè per agrair-li el suport que la seva institució havia expressat cap a l’editorial “Per la Dignitat de Catalunya” publicat simultàniament per dotze diaris del nostre país, li vaig expressar la meva confiança que quan calgués donar una nova resposta política i cívica, clara i unitària, podria comptar de nou amb el seu suport.
Crec que ara torna a ser el moment de dir públicament que allò que ha aprovat el Parlament de Catalunya, també és compartit per la societat catalana. L’expressió d’aquest sentiment compartit, donarà més força a la veu de Catalunya davant les institucions de l’Estat espanyol i dels dos principals partits, que són els que tenen a les seves mans la possibilitat d’impulsar d’una vegada la renovació del Tribunal Constitucional. Per aquesta raó li demano que la institució que vostè representa utilitzi els canals al seu abast per expressar públicament el seu suport a la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 29 d’abril.

Li reitero el meu agraïment pel seu suport i li prego que rebi el testimoni del meu afecte i consideració.

José Montilla