dimarts, 13 d’octubre de 2015

El PSC denuncia la manca de transparència del govern de Móra d'Ebre

Els socialistes titllen els 100 primers dies de govern de continuisme sense projectes per dinamitzar l’economia

COMUNICAT PSC MÓRA D'EBRE
Des de l’oposició volem fer un balanç de les iniciatives i les accions dutes a terme per l’equip de govern en els seus primers 100 dies de mandat
Durant aquests 100 primers dies de mandat de l’equip de govern de CiU i PP, el Grup Municipal Socialista hem anat manifestant la nostra posició en determinats temes, tant durant els plens  com amb notes de premsa que hem anat penjant al nostre bloc.
Fem un repàs...
En primer lloc els principals temes que s’han tractat en els plens municipals.
· Es va aprovar un augment de les retribucions dels càrrecs electes d’un 70% de mitjana. Aquest augment no es va arribar a consensuar amb el nostre grup municipal.
Per part de l’equip de govern, aquest augment no es reconeix com a tal, ja que es justifica amb una disminució del topall màxim que es podia cobrar i  dient que ara s’ha baixat el que es cobra. Volem recordar que el màxim que es podia cobrar no es va arribar a cobrar mai en cap mandat ni per part de cap regidor.
Però, el que és cert és que hi ha hagut aquest augment, per molt que ho negui l’equip de govern, i que per a nosaltres ara no corresponia, ja que hi ha prioritats a les que es podien destinar aquests diners, diners públics que representen més de 50.000€ anuals als pressupostos generals.
Pensem que es podrien destinar aquests diners a accions de millora en el nucli antic, a treure l’ERO als  professors de l’Escola Municipal de Música i Dansa o a solucionar els problemes de secretaria (actes en retard, manca de  registres d’entrada, web municipal sense posar al dia...), qüestions que per a nosaltres són prioritàries i que, segons l’equip de govern, no es duen a terme per falta de diners.
· Es van aprovar els ajuts pels llibres escolars. Sobre aquest tema ja hem manifestat en diferents ocasions la nostra opinió, que va en contra de la universalitat dels ajuts (a tothom el mateix ajut, tinguin molts o pocs diners) ja que pensem que no ajuden suficientment a les famílies que més ho necessiten.
- Durant aquests primers 100 dies i, coincidint amb el període d’estiu, hem trobat a faltar les iniciatives de navegació per l’Ebre que es duien a terme altres estius i  ha estat el primer any que falta aquesta activitat (i això que havia de ser una prioritat d’aquest equip de govern).
Però sí hem vist festes a dojo:
· Despesa de més de 12.000€ a la Mostra de Vins de la Ribera, unes Festes Majors que segurament costaran més del que estava pressupostat, com ha passat altres vegades que de 90.000€ s’han arribat a gastar més de 120.000€. I ara gastarem 15.000€ per una etapa del Ral·li Catalunya al camí de Perles.
Però no hi ha diners (20.000€) per fer la Móra Morisca anual, amb el corresponent atractiu turístic i de dinamització econòmica prou important que genera.
- Un altre des punts  que per a nosaltres és fonamental per parlar de bon govern municipal és la transparència.
Hem anat denunciant  la falta de transparència per part d’aquest equip de govern i no hem vist cap gest per a millorar aquesta situació.
Al web municipal no es publiquen les actes de les Juntes de Govern Local ni dels plens ni les despeses ni les preguntes del nostre grup municipal ni publicitat de les contractacions de personal, que es continuen fent de forma arbitrària sense pública concurrència (s’excusen dient que el personal escollit està inscrit a la borsa de treball, cosa que no es posa en dubte, però no se sap ni quina puntuació tenen els candidats ni quanta gent hi està apuntada).
Tampoc es lliuren les actes de les juntes de govern local en el temps establert per llei (han  de  ser de 10 dies i passen setmanes sense lliurar-les). No hi ha hagut cap reunió amb tots els portaveus municipals, reunió que vam proposar perquè se’ns informés de les iniciatives i de les qüestions generals de la població.  
Voldríem mencionar sobre aquest punt que moltes informacions referents a projectes de l’equip de govern ens arriben per mitjans de comunicació, premsa i ràdio, al mateix moment que a la resta de la població. És de la manera que ens assabentem d’aquests projectes. No podem dir que sigui un govern obert ni participatiu.
- Referent a d’altres temes importants, com la dinamització econòmica, no podem fer una valoració positiva, ja que encara estem sense sòl industrial, necessari per a la implantació d’empreses a la població i no tenim constància de cap iniciativa al respecte. 
- Quant  a temes de gestió municipal, a hores d’ara han finalitzat els contractes de gestió de serveis dels bars del Casal de  Jubilats i del Xiringuito  que es van prorrogar fins a desembre d’aquest any i  encara no s’ha publicat el concurs quan falten dos mesos per finalitzar la pròrroga.
A més, hi ha la qüestió del bar del poliesportiu que, com ja es sabut, es vol revocar el contracte amb l’actual arrendatari per incompliment. Ara està en  mans d’advocats per resoldre el conflicte i esperem que, arribats a un acord, es faci públic el concurs corresponent.
Per tot plegat, no podem aprovar la gestió municipal d’aquests primers 100 dies. Observem una clara continuïtat de l’anterior mandat: molts gestos cara la galeria, cap projecte que dinamitzi l’economia ni cap millora per fer una gestió més transparent.