divendres, 15 de maig de 2009

Debat de l'Estat de la Nació

Aquesta setmana es va produir el primer debat sobre l’estat de la Nació d’aquesta legislatura. I, lògicament, ha estat centrat en la qüestió que ha marcat aquest primer any :la crisi econòmica global i les seves conseqüències a Espanya; la més important d’elles és el greu augment de l’atur. El President ha parlat de la crisi i ho ha fet en termes de PASSAT, de PRESENT i de FUTUR .

Una crisi que es va originar a l’àmbit del mercat financer dels EEUU,que va explotar violentament la segona meitat de l’any passat i que va posar el sistema financer mundial a punt del col·lapse. Una crisi que al nostre país ha tingut un impacte especialment dramàtic de destrucció de llocs de treball com a conseqüència del desplom del sector de la construcció, unflat artificialment durant anys.

El President ha recordat i avaluat la resposta del Govern davant la crisi, una resposta que ha tingut 3 eixos : Parar el cop, evitar danys irreversibles al sistema financer i econòmic; mantenir les polítiques socials, per tal d’ajudar als sectors de la població més afectats i sobretot als treballadors amenaçats per l’atur, i prendre la iniciativa i dedicar grans quantitats de recursos públics per tal d’estimular la activitat econòmica, recursos que es poden gastar perquè en anys de bonança econòmica s’han sabut guardar.

Tenim un dels més potents plans d’estímul econòmic des de la inversió pública de tots els que s’han posat en marxa a Europa, s’estan mobilitzant grans quantitats públiques per reanimar la economia i al mateix temps s’ha aplicat una política d’austeritat amb retallades dràstiques en les despeses corrents de l’Estat (el President ha anunciat la reducció de 1000M€ que sumats als 1500M€ que s’han pogut reduir el passat mes de febrer suposen un estalvi de 2500M€ durant aquest exercici pressupostari).

Les inversions públiques (Plan E) s’estan executant a bon ritme, el crèdit a famílies i empreses poc a poc es van desencallant i han aparegut els primers símptomes d’una menor destrucció de llocs de treball.

Però no hem d’oblidar el futur: l’objectiu principal és frenar l’augment de l’atur i reforçar els mecanismes de protecció social i d’ajuts als treballadors, a les famílies i a les empreses. Això és especialment important quan des de la dreta intenten que tot el pes de la crisi recaigué sobre els treballadors, quan fan aparèixer de nou els missatges de facilitar l’acomiadament i de reduir prestacions socials. No podem exigir més sacrificis als treballadors, quan els que més han guanyat durant els anys de bonança econòmica no han segut ells. El President ha presentat una sèrie de mesures que suprimiran la desgravació per hipoteca a les rendes més altes i al mateix temps les rendes més baixes obtindran més beneficis fiscals per la compra i lloguer de la seva vivenda habitual. Recordar que la desgravació fiscal per lloguer s’està tornant a aplicar , després que fos suprimida durant l’etapa del govern del PP.

I també s’ha de construir, des d’ara mateix, un nou ordre econòmic nacional i internacional. Sortir de la crisi no vol dir tornar a reproduir el mateix model que teníem. S’ha de racionalitzar el sector de la construcció i impedir l’aparició de la bombolla immobiliària. S’ha de posar fi a la dependència del petroli i apostar a fons per les energies renovables i netes. S’ha de potenciar la inversió tecnològica, fer avançar l’economia verda i renovar sectors clàssics com el turisme, l’automòbil o l’agroalimentari. S’ha de fer del sistema educatiu la palanca més poderosa de productivitat i de competitivitat de la nostra economia. I tot això s’ha de fer des de valors èticament sostenibles, que substitueixin per sempre a la glorificació de la cobdícia, del enriquiment il·limitat i de la irresponsabilitat.

El Govern és el primer interessat en sortir de la crisi , no sabem si això també ho pot dir l’oposició. Nosaltres volem que la crisi duri el menys possible, ells volen que arribi fins les properes eleccions. Nosaltres cuidem el diàleg i la pau social, ells provoquen tots els dies als sindicats i als empresaris per generar conflictivitat. Nosaltres tractem de reforçar la posició internacional d’Espanya , ells van a les reunions internacionals a desacreditar i debilitar el govern.

El Sr. Rajoy ha fet el mateix discurs que va fer al 2005,2006 i 2007. El mateix que farà al 2010 i al 2011: un catàleg de catàstrofes. Quan les coses anaven molt bé, parlava de catàstrofes, ara que van malament segueix anunciant catàstrofes i quan comencen a millorar parlarà de catàstrofes . El pla del PP per recuperar el poder és utilitzar la crisi i per això no ha aportat cap solució ni ha volgut considerar l’oferiment d’un gran pacte per sumar esforços que ajudin als ciutadans a sortir quan més aviat millor d’aquesta situació que fa patir a molts ciutadans .

El Govern, vol i treballa per sortir d’aquesta crisi sense precedents i amb l’ajut del PP o sense ho aconseguirem.

Lluïsa Lizàrraga Gisbert
Diputada per Tarragona al Congrès dels Diputats.