divendres, 30 d’octubre de 2009

PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT. LES DADES

PRINCIPALS INVERSIONS 114.586.810 EUROS
ESMENES PRESENTADES 900.000 EUROS
TOTAL 115.486.810 EUROS

1. PRINCIPALS INVERSIONS
MEDI AMBIENT

PIPDE: 900.000 euros
Eliminació de la contaminació química de l'embassament de
Flix (Fase 1): 21.232.000 euros
Restauració hidrològica de la continuïtat del riu Ebre: 2.514.000 euros
Sistema emmagatzematge CN Ascó: 7.498.000 euros
Programa de qualitat de les aigües del Delta de l'Ebre: 31.600.000 euros
Programa implantació xarxes indicadors ambientals -Delta de l'Ebre: 11.123.000 euros
Programa de sanejament (PSARU) conca de l'Ebre: 3.859.000 euros
CR marge dreta Ebre (Fase II): 2.537.000 euros
CR marge dreta Ebre (resta): 846.000 euros
Estacions aforament conca de l'Ebre: 177.800 euros
Acondicionament lleres conca de l'Ebre: 1.900.000 euros
Total 84.186.800 euros

FOMENT
N-340 Variant de l'Aldea: 22.415.500 euros
N-420 Variant de Gandesa: 2.100.000 euros
N-420 Variant de Corbera d'Ebre: 2.100.000 euros
A7. El Perelló-l'Hospitalet: 100.000 euros
A7. La Jana-El Perelló: 14.570 euros
LAV (Línia d'Alta Velocitat) Castelló-Tarragona (estudi informatiu): 358.440 euros
Total 27.088.510 euros
CULTURA

Catedral de Tortosa: 161.500 euros

TURISME

Remodelació i millora instal·lacions Parador de Tortosa: 3.150.000 euros

2. ESMENES PRESENTADES (1)

Industrialització Terres de l'Ebre: 250.000 euros
Soterrament de la via del tren al seu pas per Tortosa: 150.000 euros
Desdoblament de la N-420: 500.000 euros
Total 900.000 euros

(1) Esmenes presentades pel Grup Socialista i consensuades amb el Govern