dimarts, 28 de setembre de 2010

CONSTRUÏM L'EBRE AMB FETS. ALFARA DE CARLES

Construïm l'Ebre amb Fets. Avui, ALFARA DE CARLES.
Reforma aula CEIP; xarxa de tractament d'aigües residuals; projecte d'abastament d'aigua potable; ajuts per al manteniment d'espais naturals amb l'acondicionament de la sendera des del camí Pió al bosc Espina; ajuts per a actuacions en els espais naturals de protecció ...especial; millora i reforma de la casa Consistorial per ubicar un museu i sala, i adequació de l'entorn entre el carrer de Dalt i Bonaire per condicionar un espai per rebre visitants; adequació de serveis i pavimentació del nucli urbà; ajuts per a la redacció dels plans d'ordenació municipal; programa de recuperació del patrimoni cultural d'Alfara de Carles; restauració de les antigues restes de l'església de Sant Agustí; compra d'un terreny per ubicar-hi el Centre d'Atenció Primària; GIMNÀS; renovació i millora CARRER MAJOR del centre històri, i ajuts per al desenvolupament del medi rural. A més, 133.000 euros del Fons de cooperació local de Catalunya.

Reforma aula CEIP; xarxa de tractament d'aigües residuals; projecte d'abastament d'aigua potable; ajuts per al manteniment d'espais naturals amb l'acondicionament de la sendera des del camí Pió al bosc Espina; ajuts per a actuacions en els espais naturals de protecció ...especial; millora i reforma de la casa Consistorial per ubicar un museu i sala, i adequació de l'entorn entre el carrer de Dalt i Bonaire per condicionar un espai per rebre visitants; adequació de serveis i pavimentació del nucli urbà; ajuts per a la redacció dels plans d'ordenació municipal; programa de recuperació del patrimoni cultural d'Alfara de Carles; restauració de les antigues restes de l'església de Sant Agustí; compra d'un terreny per ubicar-hi el Centre d'Atenció Primària; GIMNÀS; renovació i millora CARRER MAJOR del centre històri, i ajuts per al desenvolupament del medi rural. A més, 133.000 euros del Fons de cooperació local de Catalunya.