divendres, 17 de setembre de 2010

Pla Territorial de les Terres de l'Ebre


El Pla Territorial de les Terres de l'Ebre -PTPTE- va ser aprovat definitivament el dia 27 de juliol de 2010 pel govern de Catalunya. El procés que ha conduït a aquesta aprovació és un evident exemple de participació i transparència.

El pla esdevé un instrument de planificació integral que preveu les infraestructures econòmiques necessàries per al desenvolupament del territori ebrenc en el curt, mitjà i llarg termini, com també preveu una considerable previsió de creixement urbanístic en els 52 municipis i 2 EMD's -avui ja 4- de les Terres de l'Ebre.

Tot el contrari del que recentment manifestava l'alcalde de Tortosa, sr. Ferran Bel, el qual, amb un estil fora de to, afirmava que el Pla era intervencionista, propi dels països de l'Est del segle passat, i que limitava el creixement urbanístic de la ciutat de Tortosa.

Em mou el respecte a la figura institucional com alcalde i, en conseqüència, amb el degut to de correcció voldria rebatre aquestes dues manifestacions, desafortunada la primera i gens certa la segona.

El PTPTE ha estat tramitat amb voluntat d'incentivar el màxim de participació més enllà de les prescripcions administratives. Dues voltes, una primera amb reunions informatives als consells d'alcaldes de les quatre comarques, al consell rector de l'IDCE -Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre- i amb informació pública per recollir suggeriments, i una de segona, aquesta ja en tramitació administrativa d'informació pública, per recollir al·legacions. Aquest procés de participació i transparència no té res a veure amb l'intervencionisme al·ludit.

Pel que fa a les possibilitats de creixement urbanístic, una comparació entre el Pla de 2001 i el nou pla ens ofereix dades rellevants. En el sistema Tortosa, Roquetes, Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Paüls, Tivenys i Xerta el potencial romanent del planejament urbanístic vigent era i és de 1.112 ha -el que equival a un eixample i mig Barcelona, per posar un exemple-, i les previsions pendents del Pla de 2001 eren de 0 ha, sí zero hectàrees, mentre que el marge que donen les estratègies del nou pla és de 149 ha. Aquestes xifres, en el conjunt de de les Terres de l'Ebre, ofereixen un potencial romanent de 4.615 ha i un marge d'estratègies del nou pla de 911 ha.

Tammateix, el Pla preveu la reserva de sòl industrial logístic al corredor del mediterrani entre l'Aldea i Camarles, en el rera port d'Alcanar i en el segment ferroviari entre Móra la Nova i Garcia i la connexió ferroviària entre l'estació de l'Aldea i el Catalunya Sud amb el port d'Alcanar.

Tot plegat fa que el nou PTPTE sigui un instrument de planificació integral que possibilita el creixement urbanístic dels municipis de les Terres de l'Ebre i que dóna resposta a les estratègies de desenvolupament econòmic d'un territori que té unes extraordinàries perspectives de futur.


Antoni Sabaté Ibarz

Responsable de l'Acció Territorial del DPTOP a les Terres de l'Ebre