dimecres, 11 de desembre de 2013

L'Ajuntament de Batea exigeix de nou que es respecti la legalitat amb el servei de rehabilitació

Comunicat de l'Ajuntament de Batea
Foto: Marfanta
Vist el comunicat que ha emès la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre referent a la decisió del Departament de Salut de reobrir els serveis de rehabilitació i logopèdia ambulatòria de la Terra Alta a les instal•lacions de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, ens veiem amb l’obligació de comunicar:
1. L’Ajuntament de Batea, mitjançant els decrets 373/13 i 387/13, va ordenar el cessament definitiu de l’activitat de rehabilitació i logopèdia ambulatòria en les instal•lacions de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, per no estar emparada per la llicència d’activitat necessària.
2. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és coneixedor d’aquesta circumstància i, en conseqüència, que la reobertura d’aquest servei és contrària a la legislació vigent.
3. L’Ajuntament de Batea vol fer públic que el donar aquesta activitat incomplint les normatives de seguretat representa un risc per a la seguretat dels usuaris, tant del Centre de Dia, com del Sociosanitari, com les que ara fan de rehabilitació i logopèdia.
4. En conseqüència fa públic que l’Ajuntament en cap mesura és responsable si per aquesta circumstància es produeix qualsevol desgràcia, declinant llavors cap RESPONSABILITAT, la qual atribueix a l’Hble. Conseller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, del Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i a la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, que tot i coneixent l’incompliment flagrant de la legalitat “decideixen” permetre el seu funcionament.
5. L’Ajuntament comunica que després de comprovar que s’està donant el servei de rehabilitació i logopèdia ambulatòria per part de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, incomplint les diferents resolucions que se’ls ha notificat per part de l’Ajuntament, ha encarregat els informes jurídics adients per tal de prendre les actuacions necessàries d’acord a la normativa vigent i en respecte de la legalitat.
Batea, 13 de novembre de 2013
L’ALCALDE

Joaquim Paladella Curto