dimarts, 17 de desembre de 2013

Unió per la Terra Alta (UPTA) adverteix que la proposta de modificació de la llei reguladora de residus obre la porta a la instal·lació d’un abocador de residus al Pinell

El 70% de la població que va votar en la consulta popular, convocada per l’Ajuntament del Pinell al 2010, va rebutjar l’abocador de residus. Exigeix al delegat del Govern a les Terres de l’Ebre que faci respectar l’opinió majoritària del poble
 Foto: Gencat

La presentació per part del Govern de la Generalitat de la proposta de modificació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora de residus, en el sentit de facilitar la implantació de dipòsits de residus que afectin un únic municipi a través de plans especials urbanístics autònoms, malgrat que no estiguin previstos ni en el Pla territorial parcial d’infraestructures ni en el planejament territorial, és una porta oberta per a la instal·lació d’abocadors de manera indiscriminada i innecessària a Catalunya. En el cas de les Terres de l’Ebre, aquesta amenaça es concreta amb el Pla presentat pels propietaris d’una argilera per instal·lar un abocador de residus al Pinell de Brai, exclusivament a conveniència dels seus interessos empresarials i actuant contra el bé comú, ja que les Terres de l’Ebre no tenen cap necessitat de més abocadors.
Cal tindre en compte, a més, que el Pinell ja va expressar, en consulta popular organitzada l’octubre de 2010, un rebuig majoritari a la instal·lació d’un abocador al seu terme (70% dels vots en contra, amb una participació d’un 85% de les persones amb dret a vot). I encara l’existència d’un Dictamen de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre en què es conclou que l’abocador proposat al Pinell afectaria negativament el patrimoni local i territorial.
Davant la imminent votació de la Llei d’acompanyament als pressupostos 2014 al Parlament de Catalunya, la UPTA fa una crida a tots els diputats i diputades ebrencs, així com als seus partits respectius, a rebutjar de manera clara la proposta presentada pel Govern, donant suport a l’esmena presentada en aquest sentit pel grup parlamentari d’ICV-EUiA, i a demanar que la instal·lació de nous abocadors es faci d’acord amb el Pla territorial sectorial i comptant amb la participació de la ciutadania en la presa de decisions. Relacionat amb això darrer, recordem que l’Estat espanyol i, per tant, Catalunya, té subscrit el Conveni d’Aarhus, en virtut del qual la ciutadania ha de tindre participació real i efectiva en la presa de decisions que afecten el medi ambient.
A més, la UPTA fa una crida als representants polítics del territori i als seus partits polítics respectius a treballar en benefici del bé comú i de l’interès general de la societat ebrenca, rebutjant al Parlament la proposta presentada pel Govern i treballant per un nou model de desenvolupament per a Terres de l’Ebre, basat en els seus recursos i lluny d’instal·lacions que només servixen per lucrar minories d’especuladors i per empobrir la societat ebrenca en general i la Terra Alta en particular. Amb la recent declaració de la major part del territori com a Reserva de la Biosfera, tenim una oportunitat històrica i l’obligació de desenvolupar un model socioeconòmic més just per a les Terres de l’Ebre.
Així mateix, Unió per la Terra Alta exigeix al Sr. delegat del Govern a les Terres de l’Ebre (que ha expressat diverses vegades la voluntat de treballar perquè es respecte la voluntat del Pinell), que faci servir tots els instruments polítics i legals a l’abast del Govern de Catalunya perquè l’opinió majoritària siga respectada. I més ara, quan la majoria dels partits polítics del nostre país han assumit el dret a decidir i el fet que la voluntat del poble ha de ser respectada. El Pinell de Brai va votar i va decidir que no vol l’abocador.