dimecres, 5 de desembre de 2012

Els pressupostos 2013 a Ulldecona no responen a les necessitats del poble

Més impostos, menys serveis i el poble abandonat

El grup municipal socialista ha votat en contra dels pressupostos de l'Ajuntament d'Ulldecona per al 2013, aprovats únicament amb els vots del govern (PP-CIU-UGI) en el ple extraordinari celebrat aquest dilluns a la nit. El pressupost consolidat (Ajuntament, Institut Municipal d'Esports i Societat Municipal Ulldecona Activa) contempla uns ingressos de 5.951.430 euros i unes despeses de 5.013.557 euros. Les inversions ascendeixen únicament a 45.913 euros i les partides socials i culturals baixen més d'un 20% en el seu conjunt.

Segons la portaveu socialista a l'Ajuntament d'Ulldecona, Núria Ventura, "aquests números no responen a les necessitats que avui té el poble i, són, a més, paper mullat, perquè es basen de sortida amb unes dades del 2012 que ja s'han incomplert". Així, ha recordat que  "en l'exercici actual, només s'ha recaptat, a data 31 d'octubre, 4.636.392 euros dels 9.602.312 pressupostats" i ha posat clarament en dubte que si en deu mesos l'ajuntament ha ingressat només 4'6 milions, els quasi 5 que falten els puguin cobrar en 2 mesos. De les 53 partides d'ingressos previstes al 2012, només en quatre s'han complert les previsions del govern (i una és la de multes de circulació). La resta, llicències urbanístiques, recollida escombreries, recaptació festes, subvencions, obertura d'establiments i altres han estat significativament inferiors. Ventura ha assegurat que "ara, agafen les partides inicials de l'any passat, sabent que ja no es compliran, i les tornen a pujar, per exemple, l'impost sobre activitats econòmiques que passa de 170.000 euros (2012) a 200.000 euros (2013)".

Són uns pressupostos ficticis com el propi interventor posa de manifest en l'informe pertinent, en que assegura que no estan prou ajustats "al potencial contributiu i recaptatori en quant a ingressos, en opinió de l'informant calculats a l'alça". Així mateix, en la memòria del pressupost consolidat, signada pel propi Alcalde, Celestí Hervas assegura textualment que "els ingressos estan sobredimensionats i és més que probable que no es compleixen en la seva totalitat".

En l'apartat de despeses, Ventura considera insuficient la partida de 70.000 euros de manteniment de via pública, donat a més l'estat d'abandonament en que es troba el poble, la partida de 10.000 euros en camins (s'imcompleix el compromís de destinar-hi la recaptació de l'IBI de rústica) i injusta la retallada de les subvencions a les entitats culturals, esportives i, sobretot, a les de caire social i/o atenció a les persones. Així mateix ha lamentat que la única partida per als barris sigui l'enllumenat de les Ventalles i no hi consti ni un euro per als Valentins, barri Castell, Sant Joan del Pas ni la Miliana.

La portaveu socialista ha manifestat que "és evident que en temps difícils s'ha de prioritzar, però precisament per això ens costa tant d'entendre que la màxima prioritat de l'Ajuntament sigui canviar l'oficina de Turisme de lloc i no augmentar la partida d'atenció a les persones o les partides caire social, la neteja del poble, la reparació de camins o alguna mesura de dinamització econòmica" ha dit. Ventura ha recordat que "en uns pressupostos hi ha ingressos i despeses i és trist que el govern d'Ulldecona sempre opti per retallar despeses i mai per estudiar, per exemple, com treure més rendiment al patrimoni públic o com incrementar la recaptació; quan toquen els ingressos, sempre recau sobre els mateixos, els treballadors/es, els aturats o els jubilats". En el mateix ple s'ha augmentat un 3% el preu de l'aigua, amb els vots en contra pel PSC, que ha demanat un estudi dels beneficis del preu de venta del m3 d'aigua i ha proposat que l'increment de l'IPC sigui assumit per la pròpia empresa concessionària. Els socialistes han lamentat que els pressupostos 2013 només comportin  "més impostos, menys serveis, i el poble abandonat".