dimarts, 22 de gener de 2013

El PSC denuncia un increment d’1,78 milions d’euros en les obres d’urbanització de la zona del Centre Comercial a Amposta


El cost previst inicialment era de 2,60 milions i han acabat costant 4,38 milions


El grup municipal del PSC ha denunciat un sobre cost d’1.784.951 euros en les obres d’urbanització del voltant de la zona comercial, projecte conegut també com Pla de Millora Urbana del Cementiri. Aquestes obres van ser promogudes conjuntament per una Junta de Compensació integrada pels propietaris dels terrenys; l’Ajuntament d’Amposta, que posseeix el 33 % de la superfície, i l’empresa promotora del Centre Comercial, propietària del 66 % restant.

El projecte inicial tenia un cost de 2.600.662 euros i contemplava diversos capítols de moviments de terres, construcció de clavegueram, pavimentació, abastament d’aigua, subministrament elèctric, enllumenat públic, jardineria, xarxa de reg, senyalització vertical i horitzontal, mobiliari urbà i altres partides menors, que suposaven la urbanització completa dels carrers i zones verdes que envolten el centre comercial. La zona urbanitzada en qüestió és el sector que queda delimitat per la C12, l’avinguda Aragonesa, el Cementiri i el Col·legi del Sagrat Cor de Jesús.

Des del Grup Municipal, tal com ha assenyalat el seu portaveu, Antoni Espanya, es va fer un seguiment de les obres per assegurar-se que s’executaven totes les partides previstes inicialment en el projecte, “atès els antecedents d’alguns dels promotors particulars i per vetllar pel bon destí dels prop dels 858.000 euros que l’Ajuntament d’Amposta havia d’aportar com a copropietari del 33 % dels terrenys”. En detectar que algunes de les partides previstes en el projecte inicial no s’havien executat, els socialistes van impugnar la recepció d’obra per part de l’Ajuntament el setembre del 2011. “Durant quinze mesos hem estat esperant una resposta per escrit de l’equip de Govern a la nostra al·legació, que encara no s’ha produït, però gràcies a la nostra insistència finalment, fa pocs dies, en una comissió informativa municipal d’Urbanisme els tècnics municipals ens van informar dels detalls de l’execució de l’obra”, ha apuntat.

Segons Espanya, “la nostra sorpresa fou comprovar que el cost final de l’obra ascendia a 4.385.613 euros, és a dir, 1.784.951 euros més del pressupostat inicialment”. Aquest sobre cost, ha explicat, el justifiquen per problemes d’alimentació elèctrica sobrevinguts amb FECSA, la factura del qual ascendeix a 718.000 euros; per altres partides en concepte d’honoraris tècnics, controls de qualitat, una escultura i una intervenció urbanística a l’avinguda Aragonesa, i per  altres increments de partides addicionals del projecte inicial que en conjunt sumen 1.066.203 euros més.

Això vol dir que la xifra final que l’Ajuntament ha aportat al cost de la urbanització ha estat de més d’1.400.000 euros, és a dir, 543.000 euros més del previst inicialment. “Aquests diners han sortit de les butxaques de tots els ampostins i ampostines a través dels seus impostos”, ha lamentat Espanya, que ha subratllat: “No qüestionem els números fets pels tècnics municipals, que ens mereixen la màxima credibilitat, però hem de denunciar la mala planificació d’aquesta obra que ha suposat un increment del 70% respecte al pressupost inicial. Aquesta xifra és injustificable des de qualsevol punt de vista i denota una clara deixadesa de funcions pel que fa a la planificació i el seguiment polític de l’obra”.

Segons els socialistes, un cop més els interessos d’alguns, “en aquest cas dels promotors particulars de l’obra”,  han prevalgut sobre els interessos generals, “amb la total connivència de l’alcalde”. “Al final han estat els soferts ciutadans els que a través dels seus impostos han finançat aquest increment exagerat de l’obra, que hem de recordar que beneficia a uns particulars molt concrets”, ha reblat el portaveu socialista.

Per aquest motiu, des del PSC es demana formalment a Manel Ferré que clarifiqui aquest sobre cost elevadíssim del projecte inicial i que doni explicacions els més aviat possible “en benefici de la transparència que els recursos públics es mereixen especialment en uns moments com els actuals”.