dilluns, 14 de gener de 2013

Els socialistes d’Ulldecona demanen la suspensió del “fracking”
El grup municipal socialista a Ulldecona ha presentat una moció per a debatre en el proper ple municipal de l’Ajuntament en què s’insta als govern de la Generalitat de Catalunya i de la Generalitat Valenciana a suspendre les activitats de prospecció que s’estiguin realitzant en els dos territoris mitjançant l’ús de la tècnica d’explotació minera denominada fracturació hidràulica o fracking. El text demana també que es dicti una moratòria en la concessió de noves autoritzacions i que es procedeixi a elaborar un estudi de les seves conseqüències ambientals.
Segons s’explica a l’exposició de motius de la moció, per a l’explotació de determinats gasos no convencionals que es troben dipositats en formacions geològiques de baixa permeabilitat, en els darrers temps s’ha vingut desenvolupant un sistema que permet l’aprofitament d’aquests jaciments i que s’ha denominat fractura hidràulica o fracking en anglès. Aquest procediment consisteix en la injecció d’aigua, sorres i productes químics a altes pressions per fracturar les roques en les quals es puguin trobar gas o petroli. En el procés es fan servir additius com cianurs, benzens i altres substàncies cancerígenes o mutàgenes, que poden generar alta contaminació en nivells freàtics profunds, existint la possibilitat de propagar-se fins a nivells més superficials, amb efectes perjudicials tant per al medi ambient com per a les persones.
La portaveu del grup i Diputada al Parlament, Núria Ventura, explica que “coneixent els efectes que pot causar aquesta pràctica, coneixent la petició de permisos d’explotació en diverses àrees on existeixen rastres d’hidrocarburs i que ja s’han demanat llicències en municipis veïns de les comarques dels Ports i del Maestrat, no podíem restar de braços creuats i per això hem presentat la moció”, amb la intenció, segons Ventura, no només “d’obrir un debat públic sinó, sobretot, de provocar la reacció de l’administració, tant local com autonòmica i estatal, a fi de legislar al respecte”.  Per això, també el PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya en el mateix sentit.
El Parlament Europeu ha realitzat un estudi sobre l’impacte d’aquesta tècnica evidenciant la manca de normativa que reguli aquesta activitat. Avui, a la Unió Europea s’està qüestionant la conveniència d’aquestes tècniques. A França, el Parlament ha prohibit l’explotació d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica i fins i tot ha revocat autoritzacions. Alemanya i Regne Unit estan considerant la prohibició i, fins i tot, als Estats Units s’estan imposant moratòries amb l’objecte d’estudiar millor els seus efectes.