dijous, 17 de juliol de 2008

"La irregular i deficient gestió urbanística a la Cala"


Els socialistes de l’Ametlla denuncien les irregularitats de CiU en la reforma del pla general que titllen de deficient, de promoure la massificació del litoral i deixar indefensos veïns i promotors

El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de L’Ametlla de Mar va votar fa quinze dies en contra de l’aprovació provisional de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (aprovat amb els vots de CiU i del PP i l’abstenció ERC) en considerar que s’han comès un seguit d’irregularitats que han conduït a la redacció d’un projecte deficient que promou la massificació de la costa calera i que deixa indefensos a molts veïns i promotors.

El portaveu del grup, Antoni Espuny, ha denunciat les formes amb que ja d’entrada el govern de CiU a l’Ametlla va adjudicar la redacció del pla a l’empresa Naturgest - Saló Arquitectes. Les bases per al concurs “es van fer a mida i aquesta empresa, que treballa molt en poblacions governades per CiU i ha cobrat per la seva feina 600.000 euros, tres vegades més del que costa un pla general de les mateixes característiques”. Per demostrar-ho va explicar irregularitats comeses durant la tramitació. Fins el punt que el secretari-interventor municipal va negar-se a fer l’avançament del pagament del 65% corresponent als treballs, després que el equip de govern es negués a facilitar el document ( revisió de POUM ) als dos arquitectes municipals responsables tècnics del projecte (responsables tècnics del projecte ) per a que poguessin fer la primera avaluació de la feina feta per Naturgest abans de la aprovació inicial. Això provocà que l’Alcalde emetés un Decret en què rellevava al Secretari de les seves responsabilitats com a interventor. Ara, abans de que dos arquitectes municipals emetessin l’informe preceptiu previ a l’aprovació provisional van ser acomiadats, un d’ells amb vint i dos anys d’experiència i coneixement de la realitat urbanística de L’Ametlla de Mar.

“Massificar la costa i convenis per pagar despesa corrent”

A banda d’aquestes irregularitats, el Grup Socialista també ha denunciat que el projecte és força deficient i preveu la massificació de la costa calera per contra del va aprovar inicialment en un avanç d’ordenació l’equip de govern Convergent . “És un exercici d’hipocresia”, ja que el que recull el pla és, entre altres, multiplicar per quinze la densitat a Port Olivet, zona confrontant a dues zones PEIN , on dels 68 xalets projectats inicialment es passaria a poder-hi construir 750 habitatges. A Roques Daurades, al costat de l’hotel s’ha donat llicència, durant la tramitació del POUM, per construir 270 habitatges quan en aquesta revisió s’hagués pogut racionalitzar la densitat de aquesta zona . Rellevant significació te l’augment d’habitatges a les Tres Cales amb un increment net de mes de 1200 habitatges, transformant zones d’equipament públic en solar e increment els habitatges a primera línia de costa. Per acabar-ho d’adobar, el govern ha enderrocat les escoles velles i, aquesta zona que tenia qualificació de zona d’equipaments públics, tindrà ara una part important d’aprofitament privat . “Aquest és el criteri del nou equip de govern: massificar la línia de la costa i vendre el territori per poder aconseguir diners per pagar l’alt grau de factures pendents de pagament que té l’Ajuntament, que supera els cinc milions sisens mil euros”. Segons els informes emesos per la Secretaria Municipal, els convenis aprovats amb els promotors fonamentalment son nuls de ple dret, perquè diners s’haurien de reinvertir sempre en el mateix sector i no per cobrir altres necessitats financeres del pressupost municipal.

Finalment, des del grup municipal socialista es denuncia que l’equip de govern ha canviat el sistema de gestió urbanística de compensació a cooperació de tots els polígons sense passar per la fase d’informació pública deixant en la més absoluta indefensió a més de més de 3.000 persones entre particulars i promotors.

Tot i es que va elaborar la Agenda 21, cap de les principals recomanacions mediambientals s’han tingut presents a l’hora de la elaboració de la revisió del POUM.

Per les mancances tècniques i jurídiques, per la falta de respecte als criteris mediambientals, per la falta d’informació que ha tingut la ciutadania i per la situació d’indefensió a la qual es veuran sotmesos veïns i promotors, des del grup socialista s’ha demanat que es reiniciï tot el procés per poder donar oportunitat a tothom per opinar i si s’escau presentar al·legacions a les noves proposta que ha incorporat l’equip de govern en l’últim moment i que implica un canvi substancial al POUM aprovat inicialment . “No defensa els interessos del poble”, ha denunciat Espuny que també ha fet arribar aquesta queixa a la direcció general d’Urbanisme.