dimarts, 1 de juliol de 2008

Millora de les comunicacions a les Terres de l'Ebre: s'obre al trànsit el tram entre Prat de Comte i Xerta


El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DTOP) ha obert avui al trànsit un tram d'11 quilòmetres del condicionament de la carretera entre Horta de Sant Joan i Xerta; en concret el tram entre Prat de Comte i Xerta, que correspon al 50% de l'obra. Els treballs s'intensificaran ara al tram següent i conclouran durant l'estiu de l'any vinent. Aquesta actuació permet millorar les condicions per a la conducció i la seguretat viària, amb l'eixamplament i l'eliminació de revolts. Les obres abasten un recorregut de 22,7 quilòmetres en total i comportaran una inversió de 30,1 milions d'euros.

En el marc de les obres de millora que el DPTOP té en marxa a la carretera ente Horta de Sant Joan i l'Eix de l'Ebre (C-12), a Xerta avui ha obert al trànsit el tram entre Prat de Comte i Xerta. Així, a partir d'avui, els vehicles poden circular per la nova calçada, més ampla i amb un traçat millorat, al llarg d'un tram d'11,3 quilòmetres, el 50% de tot el recorregut.

El tram que ara es posa en servei s'inicia a l'encreuament de la T-333 a Prat de Comte i finalitza a l'encreuament de la N-230 i la C-12, a uns tres quilòmetres del nucli urbà de Xerta. La nova calçada té una amplada de 8 metres i compta amb dos carrils, un per sentit de circulació, de 3,5 metres i vorals de 0,5 metres d'amplada.

En aquest tram, cal destcar la construcció de dues estructures, una de 98metres de longitud i una altra de 13 metres, que permeten millorar el traçat de la carretera. D'altra banda, l'obra inclou la millora de l'encreuament amb la carretera del Pinell de Brai, mitjançant la formació d'un carril central per al gir a l'esquerra.

Pròxims treballs en aquest tram

Amb aquesta obertura al trànsit, conclouen els desviaments de trànsit que s'han produït en els últims mesos. A partir d'ara, en aquest tram les obres consistiran principalment en la instal·lació de malles i pèrgoles de protecció en diversos talussos. Aquestes tasques poden comportar restriccions de trànsit fins la tardor, amb l'ocupació com a màxim d'un carril de la calçada, de manera que es facilitarà pas alternatiu als vehicles.

D'altra banda, fins a la finalització de tota l'obra, previta per l'estiu de 2009, restaran en aquest tram tasques com l'estesa de l'última capa de paviment, acabats en cunetes, camins i accessos, les plantacion i la senyalització definitiva. Aquests treballs no afectaran significativament la circulació.

Tram Prat de Comte-Horta de Sant Joan
Ara, les obres s'intensificarran en eltram entre Prat de Comte i l'encreuament de la T-330 que dóna accés a Horta de Sant Joan, on fins al moment, s'han portat a terme treballs previs com la desbrossada del terreny i l'execució de diversos calaixos.

Es preveu que durant aquest mes de juliol comencin moviments de terres, obres de drenatge i tasques de construcció de diversos murs que requeriran el tancamentde la carretera al trànsit. Prèviament s'anunciarà quin serà el període d'aquestes afectacions i els itineraris alternatius.

Pel que fa a aquest tram, cal remarcar l'execució d'un túnel artificial de 100 metres de longitud, a uns dos quilòmetres de l'encreuament d'accés a Horta de Sant Joan, per tal d'eliminar un revolt molt mal tancat. Així mateix, es construiran tres viaductes; de 65, 120 i 150 metres de longitud, respectivament.

Millora de les comunicacions a les Terres de l'Ebre

El DPTOP té en execució, des de la tardor de 2006, el condicionamentde l'itinerari entre Horta de Sant Joan i l'Eix de l'Ebre (C-12), al terme de Xerta, format per diverses carreteres assignades en conjunt a la xarxa comarcal. Per mitjà d'aquest recorregut, els municipis del sud de la Terra Alta es comuniquen amb Tortosa i, en general, amb les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i el corredor del Mediterrani.

Els treballs comprenen les carreteres T-330, T-333, i N-230 fins a l'encreuament amb l'Eix de l'Ebre, a Xerta. Amb l'objectiu de millorar la fluïdesa i la seguretat viàries, les obres consisteixen principalment en l'eixamplament de la calçada i l'eliminació de revolts. Així, aquesta actuació, que compta amb una inversió de 30,1 milions d'euros, permetrà millorar les condicions per a la conducció en aquest recorregut que, a més, quedarà escurçat en 2 quilòmetres, dels 22,7quilòmetres actuals als 20,6 que tindrà en finalitzar l'obra.