divendres, 5 de desembre de 2014

Votem en contra de disminuir diverses partides amb finalitat social

El PSC no comparteix i lamenta la decisió de disminuir aquestes partides, bona part destinades a finalitats socials, i per això vam votar en contra. I ERC?


El govern de CiU va portar al ple del 30 d’octubre passat una modificació de crèdit del pressupost de despeses de l’exercici 2014, finançant amb baixes de crèdit, on amb la finalitat de fer front a diverses despeses no pressupostades (increment de consums de llum, despeses judicials, equipament llar de jubilats, etc..). Per a aquesta modificació, el govern ha optat per deixar sense pressupost diverses actuacions inicialment previstes, moltes de caire social (arranjament camins, despeses de voluntariat, pla de la Dona, ajut compensació IBI aturats, manteniment del Polígon Industrial del Molló, etc...). El PSC no comparteix i lamenta la decisió de disminuir aquestes partides, bona part destinades a finalitats socials, i per això vam votar en contra. I ERC?