divendres, 26 d’abril de 2013

Els socialistes rapitencs satisfets per l’informe sobre les al·legacions presentade al POUM

Les al·legacions que el grup municipal del PSC a l’Ajuntament de La Ràpita va presentar el passat mes d’octubre al document del POUM, han estat informades favorablement en la seua totalitat per part del tècnic redactor Estanislau Roca

Les principals al•legacions dels socialistes se centren en els criteris per poder edificar petites construccions agràries en sòl no urbanitzable, que al seu parer eren massa restrictius.
Els socialistes també han al·legat que no els agrada el transvasament d'edificabilitat de l'Horta Vella i el Saliner. I alerten sobre un possible perjudici en la desclassificació del SUNP-7.
Tanmateix han mostrat el desacord amb la via ràpida pel Dr. Ferran i la conseqüent plataforma-plaça elevada.
En el mateix document posen en dubte la viabilitat i conveniència de l'estació d'autobusos i l'aparcament al PAUt 05 Balcó de l'Horta Vella. Es demanava una solución satisfactòria a tots els PAU i es posava en qüestió el sentit en la ubicació dels bars musicals fora del casc de la población. Finalment exposen que no s'ha donat suficient publicitat al POUM.
Durant el llarg procés de redacció i elaboració del document, el grup municipal Socialista va anar introduint alguns suggeriments i apreciacions que ja van ser contemplats en el document inicial per part de l’equip redactor, com ara la introducció puntual d’algunes rotondes, el nombre de places de pàrquing per edifici, sobre l’alçada de les edificacions, els àtics, les parets mitgeres, la vialitat i la parada d’autobusos.