dijous, 20 de juny de 2013

El PSC de Tortosa vol que la ciutadania pugui fer els tràmits amb l’Ajuntament de forma electrònica i disposi de punts d’accés gratuït a Internet

Insta al govern de Bel a complir la llei i que posi en marxa un pla d’acció perquè “és inadmissible que al segle XXI només es pugui anar a finestreta”
1 / 2
El Grup Municipal Socialista a Tortosa ha presentat avui una moció amb vista al ple de juliol en què proposa que es compleixi la llei i que la ciutadania pugui fer els tràmits amb l’Ajuntament de forma electrònica. Es tracta, segons ha explicat regidor socialista Enric Roig, que els ciutadans puguin dur a terme electrònicament accions com el registre d’entrada de documents; accedir a l’estat de les relacions i els tràmits com poder ser peticions i queixes, i a les notificacions i comunicacions transmeses per l’Ajuntament, entre altres. “És inadmissible que en ple segle XXI l’Ajuntament de Tortosa només atengui en finestreta”, ha lamentat.
Els socialistes han recordat que la Llei estatal 11/2007 establia com a un dret dels ciutadans poder-se relacionar amb l’administració per mitjans electrònics i posava com a data límit el 31 de desembre de 2009 per dur-ho a terme. En el mateix sentit, es referia la Llei 29/2010 de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Ambdues lleis establien que si no es posava en marxa en els terminis pactats s’havia de preveure un calendari per a la seva aplicació progressiva.
“El govern municipal de Ferran Bel dóna llargues i llargues a la millora de la qualitat i l’accessibilitat dels serveis públics per part dels ciutadans”, ha lamentat el regidor, “sis anys després els tortosins i tortosines no es poden comunicar electrònicament amb l’Ajuntament.“ Roig ha insistit en què l’administració electrònica és una “gran oportunitat de millora de l’administració tortosina, que no oblidem que és la més propera i la que més servei dóna als ciutadans.” A més, optimitza els recursos i redueix despesa tant per a les empreses com per a l’administració i els ciutadans. D’altra banda, la llei contempla la reducció de les les taxes, en haver menys burocràcia, i els terminis de les peticions.
“Malgrat que la llei obliga, ens trobem davant una administració cada cop més paralitzada, opaca i burocratitzada”, ha reblat, tot posant alguns exemples prou significatius. “En el cas de presentar un paper a l’Ajuntament de Tortosa per a una EMD no està clar si és possible, i a l’inrevés, sinó que et fan anar a la seva finestreta. És a dir, és possible presentar un document per a l’Ajuntament de Tortosa de la delegació de la Junta d’Andalusia a Cadis, però no està clar que es pugui fer en el cas de les EMD. Desconeixem si hi ha un conveni o un protocol establert”.
Els socialistes demanen també la creació i consolidació d’una xarxa de punts d’accés gratuït a Internet, és a dir xarxes WI-FI distribuïdes per la ciutat més enllà del punt d’accés com pot ser la Biblioteca. En aquest sentit, han recordat que l’any 2009 el regidor Emili Lehmann va dir que al desembre d’aquell any Tortosa tindria dues xarxes WI-FI gratuïtes tant al Parc Municipal com a l’estadi de Ferreries i que només caldria sol·licitar un usuari i una contrasenya. Els socialistes han registrat la petició per saber si això avui és possible.
Per tot això, el PSC, amb l’objectiu de contribuir a fer una ciutat molt millor, ha proposat la creació d’una comissió integrada per tots els grups polítics municipals, amb representació dels treballadors i empreses municipals i oberta a la participació d’entitats socials, que redacti i aprovi un pla d’acció per al disseny, desenvolupament i implementació de l’administració electrònica a l’Ajuntament, amb les corresponents partides pressupostàries en l’exercici 2014 i la redacció de la corresponent ordenança. Finalment demana que es consolidi una xarxa de punts d’accés a Internet públics i gratuïts i que es signin els corresponents convenis de col·laboració per a la creació d’un conjunt de serveis bàsics d’intercanvi entre l’Ajuntament i les EMD i pedanies del municipi.