dimarts, 13 de gener de 2015

Comunicat del govern de l'Ajuntament de Batea


Després de les darreres informacions a les que hem tingut accés referent a l’assumpte de la rehabilitació a la Terra Alta i la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI

1. Des que el Sr. Albert Gómez Sorribes, Director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, amb escrit de data 30 de juny de 2014 ens informés que la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, mitjançant un “conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació i l’Institut Català de la Salut (ICS)” es cedeix espais públics per tal que aquesta fundació continuï prestant el servei de rehabilitació ambulatòria i logopèdia a la comarca de la Terra Alta, l’Ajuntament de Batea reiteradament li ha sol·licitat tenir accés a l’esmentat conveni.
2. Segons el mateix escrit del Sr. Director dels Serveis Territorials, se’ns informa també i textualment: “d’aquesta manera es dóna compliment a l’Auto del jutge contenciós administratiu núm. 2 del Jutjat de Tarragona sobre el cessament d’aquest servei a l’edifici de la Fundació...”
3. Posteriorment, amb escrit de data 25 de juliol de 2014, el director de Salut, ens comunica i informa textualment: “... us faig coneixedor del document que m’ha enviat la Fundació Terra Alta Segle XXI, en el qual ens comunica que a través d’un conveni subscrit amb l’ICS, reiniciava l’activitat de rehabilitació ambulatòria i logopèdia a Batea, a partir del dimarts dia 29 de juliol.”
4. Com hem fet saber en diferents comunicats de premsa durant aquests mesos i tal com hem dit en el primer punt, hem sol·licitat reiteradament tenir accés al conveni de col·laboració, que se’ns informa reiteradament que és pel qual es cedeix espais públics, CAPs de l’ICS de Gandesa i Batea a la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, informació i accés que mai se’ns ha donat.
5. L’Ajuntament de Batea ha pogut tenir accés a la resposta de l’Hble. Sr. Boi Ruiz Garcia, Conseller del Departament de Salut, en la qual, amb escrit de data 13 de novembre de 2014 dirigit al parlament de Catalunya, informa textualment: “No existeix cap conveni subscrit entre la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI i l’ICS.”
6. És llavors inqüestionable i queda del tot acreditat que mai ha existit un conveni de col•laboració entre la Fundació Privada i l’ICS, i que la informació que ens va fer arribar el Director dels Serveis Territorials era mentida i estava basada en documentació que era totalment falsa o inexistent.
7. Manifestem que estem davant d’uns fets gravíssims en els quals es podrien haver falsejat documents per tal que la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI pogués seguir donant un servei, amb l’objectiu de mantenir els beneficis del contracte establert entre el CATSalut i la mateixa Fundació.
8. És per això que exigim l’assumpció de responsabilitats d’uns fets totalment inacceptables, alhora que, i sobretot, exigim que es prenguin les mesures necessàries per tal de fer complir la legalitat de forma immediata en benefici de l’interès públic i no d’uns interessos privats.
9. Constatem que aquests fets són una irregularitat més dins d’un procés que, al nostre entendre, és un cúmul d’irregularitats, és per aquest motiu que denunciem el fet públicament i demanem a la Fiscalia que investigui tot aquest assumpte.
L’ALCALDE
Joaquim Paladella Curto
Batea, 12 de gener de 2015