dilluns, 6 de maig de 2013

El PSC proposa al ple garantir el dret a l’habitatge i reclamar a la Generalitat que pagui en tres mesos el que deu a l’Ajuntament

Demanen l’expropiació temporal de l'ús d’habitatges en procés de desnonament i fomentar el lloguer per protegir a les famílies davant aquest “drama social”


1 / 2
El Grup Municipal del PSC de Tortosa ha entrat dues mocions amb vista al Ple ordinari de maig en què reclama al Govern de la Generalitat solucions. Solucions per als ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, amb els quals té un important deute contret, i solucions per aquells que més malament ho estan passant, perquè se’ls garanteixi el dret a l’habitatge.
“Els ajuntaments hem assumit competències i hem de donar un seguit de serveis que a hores d’ara no es poden garantir perquè la Generalitat no paga el deute que hi té contret, és una situació que no es pot aguantar més”, ha lamentat el regidor socialista Enric Roig. Per aquest motiu, la moció demana que la Generalitat informi del deute que té amb l’Ajuntament de Tortosa, el reconegut i el no reconegut. “Volem saber què ens deuen, per exemple, de la llei de barris. Fins ara ens hem trobat amb l’opacitat del govern de Bel i diem prou, volem transparència, que se’ns digui quina és la situació”. Els socialistes, a més, van més enllà i reclamen que es pagui aquest deute en el termini de tres mesos i que es redacti de manera urgent una nova Llei d’Hisendes Locals. Roig ha deixat clara també la posició dels socialistes contrària a la reforma de l’administració local del govern del PP i de la nova llei de governs locals del govern de CiU perquè atempten contra l’autonomia local.
També exigeixen solucions davant el drama social dels desnonaments. “Estan pagant la crisi els més vulnerables i hem de buscar solucions. Es tracta de reconèixer el dret a l’habitatge com a dret social”. En aquest sentit, la moció dels socialistes proposa entre altres mesures l’expropiació temporal de l’ús d’habitatges en processos de desnonament hipotecari a Catalunya en el cas d’entitats financeres que hagin rebut ajuts públics; en els casos més greus d’emergència social, fomentar el lloguer; i garantir que es pugui disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a habitatges habituals i permanents durant un període de tres anys, sempre i quan les entitats financeres prestadores hagin rebut ajuts públics.
“El ajuntaments també han de treballar perquè no hi hagi cap família sense llar, cap llar sense família, per això el de Tortosa ha de col·laborar en la recerca d’habitatges buits”. Roig ha recordat, a més, que el Grup Socialista al Parlament de Catalunya ja va presentar una Proposició de Llei de modificació de la llei Habitatge que contemplava mesures excepcionals com les descrites, prenent com a exemple el Decret-Llei del Govern andalús, “que defensen l’interès general davant els interessos particulars i que contrasta amb la submissió del Govern central i autonòmic als dictàmens de la banca”.
Precisament, en el marc de la primavera cultural, la primera pel·lícula que encetarà el cicle de cinema-fòrum serà 5 metros cuadrados, de Max Lemcke, que es projectarà dijous dia 23 de maig a les 21.30 hores a la seu del PSC, i “que ens permetrà reflexionar sobre el drama dels desnonaments”. L’acte és obert a tothom.