divendres, 24 de maig de 2013

Els socialistes rapitencs rebutgen la Nova Llei de Costes i temen pel seu impacte sobre el municipi

El grup municipal també ha presentat una moció per revocar un antic acord que nomenava Franco alcalde de la població a perpetuïtat
1 / 2
Arran de l’aprovació de la nova Llei de Costes per part del Congrés dels Diputats, el Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de La Ràpita ha presentat una moció per al proper ple en què sol·licita detallar el més aviat possible, a través d’una memòria dels Serveis Tècnics Municipals i de l’equip redactor del POUM, els canvis i incidències de caire urbanístic i mediambientals que representarà per al municipi de La Ràpita l’aplicació de la Nova Llei. Un impacte que, com és obvi, afectarà igualment a tots els municipis de la costa ebrenca.
El portaveu del grup Municipal del PSC, Josep Pitarch, ha manifestat que aquesta nova llei “és, de fet, la privatització del litoral i de l’espai públic, alhora que constitueix una legalització en massa de desenes de milers de construccions il·legals i la perpetuació dels interessos privats sobre els públics amb l’allargament dels terminis de les diferents concessions administratives”
A banda d’aquesta moció, els socialistes rapitencs també demanaran al plenari que es revoqui un acord del 31 de març del 1964, en què es nomenava al dictador Francisco Franco alcalde hororífic i perpetu de la població.
En un altre ordre de coses, els socialistes han presentat tres mocions més per a la seva discussió: una per demanar la continuïtat del finançament de la Llei de promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; un altra en defensa del dret a la lliure decisió de les dones d’interrupció voluntària de l’embaràs i, finalment, una moció reclamant que la Generalitat pagui el deute amb l’ajuntament de La Ràpita i perquè es millori el finançament local.