divendres, 24 de maig de 2013

El PSC proposa que l’Ajuntament de Tortosa apliqui un seguit d’ajuts econòmics en el pagament de l’IBI I l’Impost de Vehicles

Vol que el ple ho aprovi per facilitar el pagament en un context difícil per a moltes famílies
1 / 2
El Grup Municipal del PSC proposarà al ple de Tortosa que aprovi, mitjançant reglament, un seguit d’ajudes econòmiques per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i sobre l’Impost de Vehicles (IVTM). L’objectiu és contribuir a millorar, segons ha explicat el regidor Enric Roig, les condicions de vida de determinats col·lectius, dels aturats de llarga durada i d’aquelles persones que tenen com a única font d’ingressos les pensions no contributives “que passen veritables dificultats per fer front a les despeses que són fonamentals per a viure”.
Tot i que estan d’acord amb la decisió del govern de fraccionar el pagament de l’IBI, els socialistes tortosins ho consideren insuficient i creuen que és de “vital importància que l’Ajuntament adopti de forma urgent mesures més rellevants”. Per això, la seva proposta va més enllà amb ajuts en el pagament d’aquests impostos d’entre el 60 i el 90% en funció de l’Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya (IRSC), que és de 569 euros mensuals. Un 90% per als que perceben menys de 12.000 euros anuals; un 75% quan es tracta de menys de 15.800 euros anuals, i un 60% en el cas que sigui menys de 20.000 euros anuals.
És una mesura adreçada a joves menors de 30 anys; pensionistes; discapacitats amb un grau del 65% i gran invalidesa; víctimes de violència en l’àmbit de la llar o masclista; famílies monoparentals amb fills menors al seu càrrec; aturats, i altres ciutadans que no arribin en els seus ingressos a 2,5 vegades a l’Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya. “Pensem que la càrrega fiscal que suporten aquests col·lectius agreuja notòriament la seva situació, dificultant la seva qualitat de vida, l’accés a l’habitatge a l’hora que fomenta l’exclusió”.
Els socialistes han tornat a criticar la inacció dels governs de dreta a Espanya i Catalunya davant el patiment de moltes famílies. I han insistit de nou al govern de Tortosa que escolti les necessitats de la ciutadania.
“Hem de demanar que paguin més els que més tenen i hem de protegir als que ho estan perden tot, cal canviar el futur entre tots”, ha reblat Roig.