divendres, 17 d’octubre de 2014

“Fer front a les desigualtats, la nostra prioritat”

Manifest del PSC en el Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa (17.10.2014)
A Catalunya després de cinc anys de depressió econòmica constatem la fractura social representa que un de cada cinc catalans visqui en risc de pobresa. No podem acceptar que quan la taxa de risc de pobresa es situa en el 20,1% i quan més de 285.000 menors de 16 anys (23,7%) estan en situació de pobresa o en risc de patir-la, la resposta del Govern de CiU, amb el suport d’ ERC, suposa fer un retrocés de 10 anys en el nivell de despesa social per càpita.
Enguany, l’encapçalament del nostre manifest per aquest dia “Fer front a les desigualtats, la nostra prioritat”, és una nova crida a un veritable pacte per lluitar contra el creixement de les desigualtats socials.
Aquest acord s’ha de fonamentar en 4 pilars que els i les socialistes considerem indispensables per a garantir a totes les persones una vida digna: Una renda d’inserció garantida com recull l’article 24.3 de l’EAC, el manteniment de l’habitatge i els subministraments energètics, polítiques actives d’ocupació per reduir l’alt índex d’atur i garantir els serveis socials, sanitaris i educatius que defineixen el nostre estat social de dret.
 

Manifest