divendres, 20 de juliol de 2012

Mesures populistes, retrocés democràtic


Els darrers dies estem assistint a un degoteix indiscriminat i injust de retallades per part del govern espanyol que no només afecten drets i serveis. La majoria absoluta del PP deixa milers de ciutadans sense accés a la salut i a l’educació, pilars bàsics per garantir la igualtat d’oportunitats; i els condemnarà per sempre més a la misèria.

A cop de decret, canvis legislatius, i algun que altre cop de porra, assistim a un clar retrocés també del nostre sistema democràtic. Amb clar component ideològic, els conservadors ataquen ara els ajuntaments, l’administració més propera als ciutadans, la que presta serveis de més qualitat i més ben valorats, la més fàcil de controlar per part dels veïns i veïnes de cadascun dels nostres pobles.

La reducció de càrrecs electes, el reforçament dels representants de l’administració central en detriment de l’administració local, el traspàs de competències dels petits municipis a les diputacions o la supressió de determinades competències són mesures que fan perillar l’actual sistema polític local, i en conseqüència la cohesió social i territorial del nostre país.

La reducció de regidors, mesura populista es miri per on es miri, comportarà que la diversitat i la pluralitat de la realitat política catalana deixi d’estar representada en els consistoris.

L’eliminació de la diversitat política no genera estalvi, sinó que va en detriment del sistema democràtic. D’altra banda, l’increment de la capacitat de decisió de funcionaris com el secretari o l’interventor no representa cap mena d’estalvi, i en no estar sotmesos a l’elecció democràtica no donen compte a la ciutadania de les seves decisions.

Per últim, el traspàs de competències a les Diputacions tampoc és una mesura que generi estalvi a l’administració sinó que, fins i tot, podria encarir la prestació de serveis, ja que els seus gestors no coneixen la realitat local i, en tot cas, allunya la ciutadania de l’administració en temes tan sensibles com l’educació. Cal tenir en compte, a més, que les diputacions són administracions de segon grau no elegides directament pels ciutadans, menys transparents i, amb alguns tics de funcionament predemocràtics fins i tot en alguns territoris. Allunyar el poder del poble és debilitar la democràcia.

Calen reformes profundes de l’administració pública, sí, però no comencem per l’esglaó de baix de tot que és qui millor resposta dona als ciutadans i, sobretot, no comencem pels qui són més eficients. El PP ha triat el camí equivocat. Si l’objectiu real és l’estalvi de despesa, hi ha altres opcions: reforma del Senat, eliminació de les Diputacions i dels Consells Comarcals, mancomunar serveis dels ens locals ... Però és clar, l’objectiu no és aquest, és afeblir la democràcia.

Amb aquests anuncis, el govern de l’Estat culpabilitza injustament els municipis d’un dèficit que el món local no ha generat, i posa en perill les garanties de l’Estat del Benestar que sí que hem contribuït a estendre per tot el país, des de cadascun dels nostres pobles. 

Núria Ventura i Brusca
Diputada al Parlament de Catalunya i primera secretària del PSC de l'Ebre