dijous, 31 d’octubre de 2013

Els socialistes de Tortosa volen que l’Ajuntament reglamenti el procés de selecció dels llocs de treball de caràcter temporal

També porten al ple crear una partida econòmica per subvencionar els medicaments hospitalaris en cas de copagament i demanen que es posi en marxa un pla integral contra la violència masclista
1 / 2
El Grup Municipal Socialista presenta al ple de dilluns que l’Ajuntament de Tortosa aprovi una reglamentació que reculli tot el procés de selecció dels llocs de treball de caràcter temporal com Plans d’Ocupació, Plans de Barris, Escoles Taller i Plans d’Ocupació, i altres projectes de similars característiques. Segons ha detallat el regidor socialista Enric Roig, aquesta reglamentació hauria de contenir les bases, el temari i confecció d’exàmens si s’escau, barem de mèrits, nomenament de tribunal de selecció i custòdia de les proves i el procés “de forma que es pugui garantir l’accés als llocs de treball de l’Ajuntament en condicions d’igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat amb objectivitat i transparència en el procés selectiu a realitzar, i no només en base a una entrevista subjectiva del tribunal qualificador.” La moció també demana que el reglament sigui públic i se n’informi al web de l’ajuntament de forma que els aspirants a aquest llocs de treball siguin coneixedors de forma prèvia als processos selectius.
El grup Socialista també porta al ple l’aprovació d’una moció perquè l’Ajuntament destini una partida econòmica amb la suficient dotació pressupostària per subvencionar els medicaments hospitalaris en cas que s’apliqui la resolució del govern del PP per al copagament d’aquests fàrmacs. La moció arriba un mes després que el plenari aprovés una moció socialista de rebuig a la proposta del govern espanyol d’ establir un copagament en els medicaments hospitalaris i que afecta majoritàriament pacients de malalties cròniques, més de 300 persones a les Terres de l’Ebre. “Ara, els socialistes volem anar més enllà”, ha manifestat el regidor Enric Roig i, atenent també a la modificació del pressupost que el govern preveu dur al ple aquest mateix dilluns, “seria convenient destinar una partida a donar suport als tortosins i tortosines en cas que s’apliqui la resolució de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia.”
Contra la violència masclista
Finalment, els socialistes també proposaran al ple que s’aprovi un pacte de govern municipal contra la violència de gènere que comporti la declaració de “tolerància zero a la violència masclista” en el municipi i l'adopció de mesures integrals per eradicar la violència contra les dones, en l'àmbit de les seves competències, tal com ha exposat Roig. Per a això, els socialistes insten al govern municipal a redactar i posar en marxa un pla integral contra la violència masclista, “que recorri transversalment tots els programes pressupostaris, de tal manera que es converteixi en una prioritat política irrenunciable, amb dotació econòmica per a la seva correcta execució i per assegurar que existeixin els recursos necessaris”.