dimarts, 1 d’octubre de 2013

Satisfacció pel suport unànime a la moció de millora de la carretera del Poble Nou

Els socialistes pregunten pel deute de “Futuro Ciudad Amposta” amb l’Ajuntament que ascendeix a 266.000 euros
1 / 2
El PSC d’Amposta valora positivament el suport unànime d’ahir del Ple a la moció en què es reclamava la millora de la carretera entre el Poble Nou i la Ràpita. “Esperem que la Generalitat, responsable de l’execució de l’anell viari del Delta, sigui sensible a aquesta demanada històrica, ja que hi ha el projecte redactat i passen els anys sense que es posi en marxa”, ha assenyalat el portaveu del grup, Antoni Espanya, que considera que es tracta d’una obra prioritària “per l’alta sinistralitat que es produeix en aquest tram”.
Espanya va referir-se de nou al consens que hi ha entre els municipis del Delta i la Generalitat per tirar endavant a l’Anella Viària del Delta, llargament reivindicada, i les mobilitzacions realitzades al Poble Nou per solucionar una problemàtica pel volum d’usuaris i l’orografia de la carretera que l’uneix a la Ràpita. Cal destacar que l’anella contempla una millora de les carreteres que comuniquen entre ells els pobles del Delta i preveu la seva ampliació i la dotació d’un carril bici paral·lel.
En l’apartat de precs i preguntes, el grup municipal del PSC es va interessar per conèixer l’estat en què es troba el deute de l’empresa promotora de les galeries Comercials Futuro Ciudad Amposta amb l’Ajuntament i que ascendeix a 266.000 euros en concepte d’IBI urbà dels anys 2011, 2012 i 2013. Els socialistes no entenen que “una empresa tan solvent”, com va explicar Manel Ferré en el moment de la seva inauguració a pocs mesos de les passades eleccions municipals, “degui aquesta important quantitat de diners”. “És un greuge comparatiu cap a tot els ciutadans que ens esforcem per pagar puntual i religiosament els nostres impostos. Si tothom fes el mateix, les finances municipals estarien en fallida des de fa temps”, ha subratllat Espanya.
L’oposició en ple vota en contra de l’expropiació dels terrenys de la nova residència
D’altra banda, en el darrer Consell d'Administració de l'Hospital, tota l'oposició en ple va votar en contra de gastar 820.000 euros per expropiar els terrenys on ha d'anar la nova residència de gent gran. “Si a aquesta quantitat li sumem els 540.000 que ens ha costat el mur que delimita el solar on ha d’anar ubicada l’obra, portem gastats 1.360.000 euros sense haver pegat encara una paletada”, ha lamentat, tot afegint: “I el més greu és que no hi ha cap compromís per escrit de la Generalitat que garanteixi la concertació de noves places i que és el document que ha de garantir la viabilitat econòmica d'una obra que costarà 12 milions d'euros.” Els socialistes critiquen que s’anteposin els interessos de partit als de la ciutat amb aquesta actuació. “Entrem en any preelectoral i "s'ha de veure obra, peti que peti, en les pròpies paraules de Manel Ferré.”
Espanya ha volgut deixar clar que “no estem en contra de la construcció de la nova residència com vol donar a entendre Manel Ferré, però fins que no hagi un compromís per escrit de la Generalitat no tornarem a votar a favor de cap acord que faci referència a aquesta important inversió a la que CiU ens està arrossegant irresponsablement per interessos purament preelectorals.”